δωρεάν Adv.  [dorean, thorean, dwrean]

  Adj.
(711)
(556)
  Adj.
(407)

Etymologie zu δωρεάν

δωρεάν altgriechisch δωρεάν


GriechischDeutsch
Π.χ. ένας από τους καταγγέλλοντες, η Sky Italia, ισχυρίζεται ότι είχε παράσχει δωρεάν στους συνδρομητές της από έναν αποκωδικοποιητή και από μια παραβολική κεραία.So behauptet zum Beispielt einer der Beschwerdeführer — Sky Italia — seinen Abonnenten einen Decoder und eine Parabolantenne gratis angeboten zu haben.

Übersetzung bestätigt

Περιγραφή του προϊόντος ως «δωρεάν», «χωρίς επιβάρυνση» ή αντίστοιχη αν ο καταναλωτής οφείλει να καταβάλει άλλη πληρωμή πλην του αναπόφευκτου κόστους για την απάντηση στην εμπορική πρακτική ή για την παραλαβή ή την παράδοση του αντικειμένου.Ein Produkt wird als „gratis“, „umsonst“, „kostenfrei“ oder Ähnliches beschrieben, obwohl der Verbraucher weitere Kosten als die Kosten zu tragen hat, die im Rahmen des Eingehens auf die Geschäftspraktik und für die Abholung oder Lieferung der Ware unvermeidbar sind.

Übersetzung bestätigt

Εθνική Τράπεζα της Ουγγαρίας «Nothing is Free: a survey of the social costs of the main payment instruments in Hungary» (Τίποτα δεν είναι δωρεάν: έρευνα του κοινωνικού κόστους των κυριότερων μέσων πληρωμών της Ουγγαρίας) των Δρ Aniko Turjan, Eva Diveki, Eva Keszy-Harmath, Gergely Koczan, Kristof Takacs, Occasional Paper 93, 2011.Ungarische Nationalbank, „Nothing is Free: a survey of the social costs of the main payment instruments in Hungary“ (Nichts ist gratis: eine Untersuchung der sozialen Kosten der wichtigsten Zahlungsinstrumente in Ungarn) by (von) Dr. Aniko Turjan, EVA Diveki, EVA Keszy-Harmath, Gergely Koczan, Kristof Takacs, „Occasional Paper“ (Schriftenreihe) 93, 2011.

Übersetzung bestätigt

6.2 Τα βιβλιοπωλεία σήμερα χρησιμοποιούνται ως εκθεσιακοί χώροι για βιβλία που στη συνέχεια αγοράζουν οι καταναλωτές ηλεκτρονικά – παρέχοντας έτσι δωρεάν μάρκετινγκ και προώθηση στους ηλεκτρονικούς ανταγωνιστές τους.6.2 Als Ausstellungsflächen für Bücher, die die Verbraucher anschließend im Internet kaufen, stellen Buchläden heutzutage ihren Online-Konkurrenten gratis Raum für Vermarktung und Werbung zur Verfügung.

Übersetzung bestätigt

Επιπλέον, οι καταναλωτές αγνοούν ή δεν εκμεταλλεύονται πλήρως τις δυνατότητες του μηχανισμού εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και των δυνατοτήτων διαμεσολάβησης που υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο ως φτηνότερη (δωρεάν ή κάτω των 50 ευρώ) και ταχύτερη εναλλακτική λύση στις συνήθεις δικαστικές διαδικασίες.Außerdem sind Verbrauchern alternative Streitbeilegungsverfahren (ADR) sowie auf einzelstaatlicher Ebene bestehende Mediationsmöglichkeiten als kostengünstigere (gratis oder unter 50 EUR) und schnellere Alternative zu Gerichtsverfahren nicht bekannt oder sie nutzen sie nicht in vollem Umfang aus.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu δωρεάν.Griechische Definition zu δωρεάν

δωρεάν [δoreán] επίρρ. τροπ. : 1α. χωρίς χρήματα: H εκπαίδευση στην Ελλάδα παρέχεται δωρεάν. Οι άποροι νοσηλεύονται δωρεάν. Tαξίδεψα δωρεάν, τζάμπα. || (ως επίθ.): Kαθιέρωση της δωρεάν παιδείας. Άρχισε η δωρεάν διανομή των συγγραμμάτων. β. πολύ φτηνά· τζάμπα. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback