δωδεκα-  

  • zwölf
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Οι Δώδεκα Αποικίες του Ανθρώπου ή οι Δώδεκα Αποικίες Του Κόμπολ είναι οι φανταστικές τοποθεσίες από τις οποίες κατάγεται η ανθρωπότητα, σύμφωνα με τις ...

... Αθηναίος στρατηγός στους Δώδεκα Θεούς: «ΛΕΑΓΡΟΣ ΑΝΕΘΗΚΕΝ ΓΛΑΥΚΩΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑ ΘΕΟΙΣΙΝ» («Ο Λέαγρος, γιος του Γλαύκωνα, αφιέρωσε στους Δώδεκα Θεούς» - εννοείται: ...

... Οι δώδεκα Θεοί του Ολύμπου είναι οι κύριοι θεοί της Ελληνικής μυθολογίας που κατοικούσαν στην κορυφή του Ολύμπου. Οι Ολύμπιοι θεοί κέρδισαν την εξουσία ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dodeka-, thotheka-, dwdeka-


Deutsche Synonyme zu: δωδεκα-

zwölf zwölf Stück Dutzend 12

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15