διωκτικός  

  • Verfolgung
    upvotedownvote
  • Verfolgung von
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... απόλυτη ευθύνη προστασίας τους από πιθανό λυντσάρισμα φέρουν οι κατά τόπο και καθ΄ ύλη αρμόδιες διωκτικές αρχές που έχουν επιληφθεί και τους κρατούν. ...

... διενεργείται από επιστήμονες, τεχνικούς, διάφορες αρχές, ελεγκτικές ή διωκτικές κ.ά. Η Στρατιωτική εναέρια παρατήρηση εμφανίστηκε με την εφεύρεση ...

... μοναδικός κλάδος της Ιατρικής που υπηρετεί ταυτοχρόνως τη Δικαιοσύνη, τις Διωκτικές Αρχές, τις ασφαλιστικές εταιρείες, τα συμφέροντα του πολίτη ή της οικογένειάς ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dioktikos, thioktikos, diwktikos


Deutsche Synonyme zu: διωκτικός

Hetze Verfolgungsjagd Kesseltreiben Hatz Verfolgung Jagd Hetzjagd Gjaid

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15