διψώ Verb  [dipso, thipso, dipsw]

  Verb
(0)
  Verb
(0)
(0)

Etymologie zu διψώ

διψώ altgriechisch διψάω / διψώω / διψέω / διψῶ δίψα vorhellenistisch


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu διψώ

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
διψάω, διψώδιψάμε, διψούμε
διψάςδιψάτε
διψάει, διψάδιψάν(ε), διψούν(ε)
Imper
fekt
διψούσα, δίψαγαδιψούσαμε, διψάγαμε
διψούσες, δίψαγεςδιψούσατε, διψάγατε
διψούσε, δίψαγεδιψούσαν(ε), δίψαγαν, διψάγανε
Aoristδίψασαδιψάσαμε
δίψασεςδιψάσατε
δίψασεδίψασαν, διψάσαν(ε)
Perf
ekt
έχω διψάσειέχουμε διψάσει
έχεις διψάσειέχετε διψάσει
έχει διψάσειέχουν διψάσει
Plu
perf
ekt
είχα διψάσειείχαμε διψάσει
είχες διψάσειείχατε διψάσει
είχε διψάσειείχαν διψάσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα διψάω, θα διψώθα διψάμε, θα διψούμε
θα διψάςθα διψάτε
θα διψάει, θα διψάθα διψάν(ε), θα διψούν(ε)
Fut
ur
θα διψάσωθα διψάσουμε, θα διψάσομε
θα διψάσειςθα διψάσετε
θα διψάσειθα διψάσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω διψάσειθα έχουμε διψάσει
θα έχεις διψάσειθα έχετε διψάσει
θα έχει διψάσειθα έχουν διψάσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να διψάω, να διψώνα διψάμε, να διψούμε
να διψάςνα διψάτε
να διψάει, να διψάνα διψάν(ε), να διψούν(ε)
Aoristνα διψάσωνα διψάσουμε, να διψάσομε
να διψάσειςνα διψάσετε
να διψάσεινα διψάσουν(ε)
Perfνα έχω διψάσεινα έχουμε διψάσει
να έχεις διψάσεινα έχετε διψάσει
να έχει διψάσεινα έχουν διψάσει
Imper
ativ
Presδίψα, δίψαγεδιψάτε
Aoristδίψασε, δίψαδιψάστε
Part
izip
Presδιψώντας
Perfδιψασμένος, -η, -οδιψασμένοι, -ες, -α
έχοντας διψάσει
InfinAoristδιψάσειGriechische Definition zu διψώ

διψώ [δipsó] & -άω .4α μππ. διψασμένος : 1α. αισθάνομαι την ανάγκη να πιω νερό ή κάποιο άλλο αναψυκτικό. || (προφ.) θέλω να πιω κάποιο οινοπνευματώδες ποτό. || (προφ.) για κτ. αλμυρό που φέρνει δίψα: Mε δίψασε το παστό ψάρι. β. για ανεπαρκή υδροδότηση σε περίοδο λειψυδρίας: Φέτος το καλοκαίρι θα διψάσουμε / θα διψάσει η πόλη. γ. για να δηλώσουμε την ανάγκη για νερό που έχει το στεγνό από την ξηρασία έδαφος: H διψασμένη γη ρουφάει το νερό της βροχής. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback