διπλιάζω  

  • falten
    upvotedownvote
  • zweimal biegen
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dipliazo, thipliazo, dipliazw


Synonyme zu: διπλιάζω

διπλασιάζω


Deutsche Synonyme zu: διπλιάζω

knicken zusammenklappen falten falzen kniffen fügen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15