διαχέω  Verb  [diacheo, thiacheo, diaxew]

Ähnliche Bedeutung wie διαχέω

Noch keine Synonyme


Beispielsätze verbreiten

... Schlechte Neuigkeiten verbreiten sich schnell. ...

... Schlechte Nachrichten verbreiten sich schnell. ...

... Neuigkeiten verbreiten sich schnell. ...

Quelle: MUIRIEL, Pfirsichbaeumchen, MUIRIEL

GrammatikΔΙΑΧΕΩ
I diffuse
AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
διαχέω, xino">χύνωδιαχέουμε, διαχέομεδιαχέομαιδιαχεόμαστε
διαχέειςδιαχέετεδιαχέεσαιδιαχέεστε, διαχεόσαστε
διαχέειδιαχέουν(ε)διαχέεταιδιαχέονται
Imper
fekt
διέχεαδιαχέαμεδιαχεόμουν(α)διαχεόμαστε
διέχεεςδιαχέατεδιαχεόσουν(α)διαχεόσαστε
διέχεεδιέχεαν, διαχέαν(ε)διαχεόταν(ε)διαχέονταν
Aoristδιέχυσαδιαχύσαμεδιαχύθηκαδιαχυθήκαμε
διέχυσεςδιαχύσατεδιαχύθηκεςδιαχυθήκατε
διέχυσεδιέχυσαν, διαχύσαν(ε)διαχύθηκεδιαχύθηκαν, διαχυθήκαν(ε)
Per
fect
έχω διαχύσει
έχω διαχυμένο
έχουμε διαχύσει
έχουμε διαχυμένο
έχω διαχυθεί
είμαι διαχυμένος, -η
έχουμε διαχυθεί
είμαστε διαχυμένοι, -ες
έχεις διαχύσει
έχεις διαχυμένο
έχετε διαχύσει
έχετε διαχυμένο
έχεις διαχυθεί
είσαι διαχυμένος, -η
έχετε διαχυθεί
είστε διαχυμένοι, -ες
έχει διαχύσει
έχει διαχυμένο
έχουν διαχύσει
έχουν διαχυμένο
έχει διαχυθεί
είναι διαχυμένος, -η, -ο
έχουν διαχυθεί
είναι διαχυμένοι, -ες, -α
Plu
per
fect
είχα διαχύσει
είχα διαχυμένο
είχαμε διαχύσει
είχαμε διαχυμένο
είχα διαχυθεί
ήμουν διαχυμένος, -η
είχαμε διαχυθεί
ήμαστε διαχυμένοι, -ες
είχες διαχύσει
είχες διαχυμένο
είχατε διαχύσει
είχατε διαχυμένο
είχες διαχυθεί
ήσουν διαχυμένος, -η
είχατε διαχυθεί
ήσαστε διαχυμένοι, -ες
είχε διαχύσει
είχε διαχυμένο
είχαν διαχύσει
είχαν διαχυμένο
είχε διαχυθεί
ήταν διαχυμένος, -η, -ο
είχαν διαχυθεί
ήταν διαχυμένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα διαχέωθα διαχέουμεθα διαχέομαιθα διαχεόμαστε
θα διαχέειςθα διαχέετεθα διαχέεσαιθα διαχέεστε, θα διαχεόσαστε
θα διαχέειθα διαχέουνθα διαχέεταιθα διαχέονται
Fut
ur
θα διαχύσωθα διαχύσουμεθα διαχυθώθα διαχυθούμε
θα διαχύσειςθα διαχύσετεθα διαχυθείςθα διαχυθείτε
θα διαχύσειθα διαχύσουνθα διαχυθείθα διαχυθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω διαχύσει
θα έχω διαχυμένο
θα έχουμε διαχύσει
θα έχουμε διαχυμένο
θα έχω διαχυθεί
θα είμαι διαχυμένος, -η
θα έχουμε διαχυθεί
θα είμαστε διαχυμένοι, -ες
θα έχεις διαχύσει
θα έχεις διαχυμένο
θα έχετε διαχύσει
θα έχετε διαχυμένο
θα έχεις διαχυθεί
θα είσαι διαχυμένος, -η
θα έχετε διαχυθεί
θα είστε διαχυμένοι, -ες
θα έχει διαχύσει
θα έχει διαχυμένο
θα έχουν διαχύσει
θα έχουν διαχυμένο
θα έχει διαχυθεί
θα είναι διαχυμένος, -η, -ο
θα έχουν διαχυθεί
θα είναι διαχυμένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να διαχέωνα διαχέουμενα διαχέομαινα διαχεόμαστε
να διαχέειςνα διαχέετενα διαχέεσαινα διαχέεστε, να διαχεόσαστε
να διαχέεινα διαχέουννα διαχέεταινα διαχέονται
Aoristνα διαχύσωνα διαχύσουμενα διαχυθώνα διαχυθούμε
να διαχύσειςνα διαχύσετενα διαχυθείςνα διαχυθείτε
να διαχύσεινα διαχύσουννα διαχυθείνα διαχυθούν(ε)
Perfνα έχω διαχύσει
να έχω διαχυμένο
να έχουμε διαχύσει
να έχουμε διαχυμένο
να έχω διαχυθεί
να είμαι διαχυμένος, -η
να έχουμε διαχυθεί
να είμαστε διαχυμένοι, -ες
να έχεις διαχύσει
να έχεις διαχυμένο
να έχετε διαχύσει
να έχετε διαχυμένο
να έχεις διαχυθεί
να είσαι διαχυμένος, -η
να έχετε διαχυθεί
να είστε διαχυμένοι, -ες
να έχει διαχύσει
να έχει διαχυμένο
να έχουν διαχύσει
να έχουν διαχυμένο
να έχει διαχυθεί
να είναι διαχυμένος, -η, -ο
να έχουν διαχυθεί
να είναι διαχυμένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presδιαχέεδιαχέετεδιαχέεστε
Aoristδιαχύσεδιαχύσετε, διαχύστεδιαχύσουδιαχυθείτε
Part
izip
Presδιαχέονταςδιαχεόμενος
Perfέχοντας διαχύσει, έχοντας διαχυμένο(διαχυμένος, -η, -ο)(διαχυμένοι, -ες, -α)
InfinAoristδιαχύσειδιαχυθεί
Griechische Definition zu διαχέω

διαχέω [δiaxéo] -ομαι Ρ αόρ. διέχυσα, απαρέμφ. διαχύσει, παθ. αόρ. διαχύθηκα, απαρέμφ. διαχυθεί : (επιστ., λόγ., συνήθ. παθ.) διασκορπίζω, συνήθ. για το φαινόμενο της διάχυσης: Tο φως διαχέεται όταν προσκρούει σε ανώμαλη επιφάνεια. Ο ήχος / το άρωμα διαχέεται παντού.

[λόγ. < αρχ. διαχέω `σκορπίζω, διασκορπίζω΄]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu διαχέω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15