διαρρηγνύω  Verb  [diarrignio, diarrirnio, thiarrignio, diarrhgnyw]

Ähnliche Bedeutung wie διαρρηγνύω

Noch keine Synonyme


Beispielsätze spalten

... Spaltung oder spalten steht für: Spalten (Verfahren), trennendes Fertigungsverfahren Spaltung (Psychologie), Störung der integrativen Funktion des Bewusstseins ...

... und die Zijl spalten sich in Leiden in Richtung Norden und Süden ab. Im Uhrzeigersinn, im Norden beginnend, grenzt Leiden an Teylingen, Leiderdorp, Zoeterwoude ...

... Anhänger von Jackson spalten und Zugewinne in Pennsylvania (der Staat, in dem die Bank ihren Hauptsitz hatte) verbuchen zu können, indem er Jackson attackierte ...

Quelle: Wikipedia

Grammatik


ΔΙΑΡΡΗΓΝΥΩ
I tear
AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
διαρρηγνύωδιαρρηγνύουμε, διαρρηγνύομεδιαρρηγνύομαιδιαρρηγνυόμαστε
διαρρηγνύειςδιαρρηγνύετεδιαρρηγνύεσαιδιαρρηγνύεστε, διαρρηγνυόσαστε
διαρρηγνύειδιαρρηγνύουν(ε)διαρρηγνύεταιδιαρρηγνύονται
Imper
fekt
διαρρήγνυαδιαρρηγνύαμεδιαρρηγνυόμουν(α)διαρρηγνυόμαστε, διαρρηγνυόμασταν
διαρρήγνυεςδιαρρηγνύατεδιαρρηγνυόσουν(α)διαρρηγνυόσαστε, διαρρηγνυόσασταν
διαρρήγνυεδιαρρήγνυαν, διαρρηγνύαν(ε)διαρρηγνυόταν(ε)διαρρηγνύονταν, διαρρηγνυόντανε, διαρρηγνυόντουσαν
Aoristδιέρρηξα, διάρρηξαδιαρρήξαμεδιαρρήχθηκα, διαρρήχτηκαδιαρρηχθήκαμε, διαρρηχτήκαμε
διέρρηξες, διάρρηξεςδιαρρήξατεδιαρρήχθηκες, διαρρήχτηκεςδιαρρηχθήκατε, διαρρηχτήκατε
διέρρηξε, διάρρηξεδιέρρηξαν, διάρρηξαν, διαρρήξαν(ε)διαρρήχθηκε, διαρρήχτηκεδιαρρήχθηκαν, διαρρηχθήκαν(ε)
διαρρήχτηκαν, διαρρηχτήκαν(ε)
Per
fect
έχω διαρρήξειέχουμε διαρρήξειέχω διαρρηχθείέχουμε διαρρηχθεί
έχεις διαρρήξειέχετε διαρρήξειέχεις διαρρηχθείέχετε διαρρηχθεί
έχει διαρρήξειέχουν διαρρήξειέχει διαρρηχθείέχουν διαρρηχθεί
Plu
per
fect
είχα διαρρήξειείχαμε διαρρήξειείχα διαρρηχθείείχαμε διαρρηχθεί
είχες διαρρήξειείχατε διαρρήξειείχες διαρρηχθείείχατε διαρρηχθεί
είχε διαρρήξειείχαν διαρρήξειείχε διαρρηχθείείχαν διαρρηχθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα διαρρηγνύωθα διαρρηγνύουμε, θα διαρρηγνύομεθα διαρρηγνύομαιθα διαρρηγνυόμαστε
θα διαρρηγνύειςθα διαρρηγνύετεθα διαρρηγνύεσαιθα διαρρηγνύεστε, θα διαρρηγνυόσαστε
θα διαρρηγνύειθα διαρρηγνύουν(ε)θα διαρρηγνύεταιθα διαρρηγνύονται
Fut
ur
θα διαρρήξωθα διαρρήξουμε, θα διαρρήξομεθα διαρρηχθώθα διαρρηχθούμε
θα διαρρήξειςθα διαρρήξετεθα διαρρηχθείςθα διαρρηχθείτε
θα διαρρήξειθα διαρρήξουν(ε)θα διαρρηχθείθα διαρρηχθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω διαρρήξειθα έχουμε διαρρήξειθα έχω διαρρηχθείθα έχουμε διαρρηχθεί
θα έχεις διαρρήξειθα έχετε διαρρήξειθα έχεις διαρρηχθείθα έχετε διαρρηχθεί
θα έχει διαρρήξειθα έχουν διαρρήξειθα έχει διαρρηχθείθα έχουν διαρρηχθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να διαρρηγνύωνα διαρρηγνύουμε, να διαρρηγνύομενα διαρρηγνύομαινα διαρρηγνυόμαστε
να διαρρηγνύειςνα διαρρηγνύετενα διαρρηγνύεσαινα διαρρηγνύεστε, να διαρρηγνυόσαστε
να διαρρηγνύεινα διαρρηγνύουν(ε)να διαρρηγνύεταινα διαρρηγνύονται
Aoristνα διαρρήξωνα διαρρήξουμε, να διαρρήξομενα διαρρηχθώνα διαρρηχθούμε
να διαρρήξειςνα διαρρήξετενα διαρρηχθείςνα διαρρηχθείτε
να διαρρήξεινα διαρρήξουν(ε)να διαρρηχθείνα διαρρηχθούν(ε)
Perfνα έχω διαρρήξεινα έχουμε διαρρήξεινα έχω διαρρηχθείνα έχουμε διαρρηχθεί
να έχεις διαρρήξεινα έχετε διαρρήξεινα έχεις διαρρηχθείνα έχετε διαρρηχθεί
να έχει διαρρήξεινα έχουν διαρρήξεινα έχει διαρρηχθείνα έχουν διαρρηχθεί
Imper
ativ
Presδιαρρήκνυεδιαρρηγνύετεδιαρρηγνύεστε
Aoristδιάρρηξεδιαρρήξετε, διαρρήξτεδιαρρήξουδιαρρηχθείτε
Part
izip
Presδιαρρηγνύονταςδιαρρηγνυόμενος
Perfέχοντας διαρρήξειδιαρρηγμένος, -η, -οδιαρρηγμένοι, -ες, -α
InfinAoristδιαρρήξειδιαρρηχθεί
Griechische Definition zu διαρρηγνύω

διαρρηγνύω [δiariγnío] -ομαι Ρ αόρ. διέρρηξα, απαρέμφ. διαρρήξει, παθ. αόρ. διαρρήχθηκα, γ' πρόσ. (λόγ.) και διερράγη, διερράγησαν, απαρέμφ. διαρρηχθεί και διαρραγεί, μππ. διαρρηγμένος : 1. παραβιάζω κλειστό, ιδίως κλειδωμένο, χώρο, με σκοπό την κλοπή: Άγνωστοι διέρρηξαν ένα κατάστημα / το χρηματοκιβώτιο. Tους διέρρηξαν το σπίτι / το γραφείο. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu διαρρηγνύω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15