διαρρηγνύω Verb  [diarrignio, diarrirnio, thiarrignio, diarrhgnyw]

  Verb
(0)

Etymologie zu διαρρηγνύω

διαρρηγνύω altgriechisch διαρρήγνυμι διά + ῥήγνυμι


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu διαρρηγνύω

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
διαρρηγνύωδιαρρηγνύουμε, διαρρηγνύομεδιαρρηγνύομαιδιαρρηγνυόμαστε
διαρρηγνύειςδιαρρηγνύετεδιαρρηγνύεσαιδιαρρηγνύεστε, διαρρηγνυόσαστε
διαρρηγνύειδιαρρηγνύουν(ε)διαρρηγνύεταιδιαρρηγνύονται
Imper
fekt
διαρρήγνυαδιαρρηγνύαμεδιαρρηγνυόμουν(α)διαρρηγνυόμαστε, διαρρηγνυόμασταν
διαρρήγνυεςδιαρρηγνύατεδιαρρηγνυόσουν(α)διαρρηγνυόσαστε, διαρρηγνυόσασταν
διαρρήγνυεδιαρρήγνυαν, διαρρηγνύαν(ε)διαρρηγνυόταν(ε)διαρρηγνύονταν, διαρρηγνυόντανε, διαρρηγνυόντουσαν
Aoristδιέρρηξα, διάρρηξαδιαρρήξαμεδιαρρήχθηκα, διαρρήχτηκαδιαρρηχθήκαμε, διαρρηχτήκαμε
διέρρηξες, διάρρηξεςδιαρρήξατεδιαρρήχθηκες, διαρρήχτηκεςδιαρρηχθήκατε, διαρρηχτήκατε
διέρρηξε, διάρρηξεδιέρρηξαν, διάρρηξαν, διαρρήξαν(ε)διαρρήχθηκε, διαρρήχτηκεδιαρρήχθηκαν, διαρρηχθήκαν(ε)
διαρρήχτηκαν, διαρρηχτήκαν(ε)
Per
fekt
έχω διαρρήξειέχουμε διαρρήξειέχω διαρρηχθείέχουμε διαρρηχθεί
έχεις διαρρήξειέχετε διαρρήξειέχεις διαρρηχθείέχετε διαρρηχθεί
έχει διαρρήξειέχουν διαρρήξειέχει διαρρηχθείέχουν διαρρηχθεί
Plu
per
fekt
είχα διαρρήξειείχαμε διαρρήξειείχα διαρρηχθείείχαμε διαρρηχθεί
είχες διαρρήξειείχατε διαρρήξειείχες διαρρηχθείείχατε διαρρηχθεί
είχε διαρρήξειείχαν διαρρήξειείχε διαρρηχθείείχαν διαρρηχθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα διαρρηγνύωθα διαρρηγνύουμε, θα διαρρηγνύομεθα διαρρηγνύομαιθα διαρρηγνυόμαστε
θα διαρρηγνύειςθα διαρρηγνύετεθα διαρρηγνύεσαιθα διαρρηγνύεστε, θα διαρρηγνυόσαστε
θα διαρρηγνύειθα διαρρηγνύουν(ε)θα διαρρηγνύεταιθα διαρρηγνύονται
Fut
ur
θα διαρρήξωθα διαρρήξουμε, θα διαρρήξομεθα διαρρηχθώθα διαρρηχθούμε
θα διαρρήξειςθα διαρρήξετεθα διαρρηχθείςθα διαρρηχθείτε
θα διαρρήξειθα διαρρήξουν(ε)θα διαρρηχθείθα διαρρηχθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω διαρρήξειθα έχουμε διαρρήξειθα έχω διαρρηχθείθα έχουμε διαρρηχθεί
θα έχεις διαρρήξειθα έχετε διαρρήξειθα έχεις διαρρηχθείθα έχετε διαρρηχθεί
θα έχει διαρρήξειθα έχουν διαρρήξειθα έχει διαρρηχθείθα έχουν διαρρηχθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να διαρρηγνύωνα διαρρηγνύουμε, να διαρρηγνύομενα διαρρηγνύομαινα διαρρηγνυόμαστε
να διαρρηγνύειςνα διαρρηγνύετενα διαρρηγνύεσαινα διαρρηγνύεστε, να διαρρηγνυόσαστε
να διαρρηγνύεινα διαρρηγνύουν(ε)να διαρρηγνύεταινα διαρρηγνύονται
Aoristνα διαρρήξωνα διαρρήξουμε, να διαρρήξομενα διαρρηχθώνα διαρρηχθούμε
να διαρρήξειςνα διαρρήξετενα διαρρηχθείςνα διαρρηχθείτε
να διαρρήξεινα διαρρήξουν(ε)να διαρρηχθείνα διαρρηχθούν(ε)
Perfνα έχω διαρρήξεινα έχουμε διαρρήξεινα έχω διαρρηχθείνα έχουμε διαρρηχθεί
να έχεις διαρρήξεινα έχετε διαρρήξεινα έχεις διαρρηχθείνα έχετε διαρρηχθεί
να έχει διαρρήξεινα έχουν διαρρήξεινα έχει διαρρηχθείνα έχουν διαρρηχθεί
Imper
ativ
Presδιαρρήκνυεδιαρρηγνύετεδιαρρηγνύεστε
Aoristδιάρρηξεδιαρρήξετε, διαρρήξτεδιαρρήξουδιαρρηχθείτε
Part
izip
Presδιαρρηγνύονταςδιαρρηγνυόμενος
Perfέχοντας διαρρήξειδιαρρηγμένος, -η, -οδιαρρηγμένοι, -ες, -α
InfinAoristδιαρρήξειδιαρρηχθεί

Griechische Definition zu διαρρηγνύω

διαρρηγνύω [δiariγnío] -ομαι Ρ αόρ. διέρρηξα, απαρέμφ. διαρρήξει, παθ. αόρ. διαρρήχθηκα, γ' πρόσ. (λόγ.) και διερράγη, διερράγησαν, απαρέμφ. διαρρηχθεί και διαρραγεί, μππ. διαρρηγμένος : 1. παραβιάζω κλειστό, ιδίως κλειδωμένο, χώρο, με σκοπό την κλοπή: Άγνωστοι διέρρηξαν ένα κατάστημα / το χρηματοκιβώτιο. Tους διέρρηξαν το σπίτι / το γραφείο. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback