διέρχομαι  

  • durchfahren
    upvotedownvote
  • durchlaufen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... ενώνει δύο σημεία της περιφέρειας ενός κύκλου και διέρχεται από το κέντρο του ή κάθε ευθεία που διέρχεται από το κέντρο κύκλου και περατώνεται στη περιφέρεια ...

... επιφάνειας της γης διέρχεται ένας και μόνο ένας γήινος μεσημβρινός, άπειροι επομένως και οι μεσημβρινοί της γης. Ο μεσημβρινός που διέρχεται από το αστεροσκοπείο ...

... γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου, με τα Ιωάννινα στη βορειοδυτική Ελλάδα, και διέρχεται από το Μεσολόγγι, το Αγρίνιο, την Αμφιλοχία, την Άρτα και τη Φιλιππιάδα ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dierchome, thierchome, dierxomai


Deutsche Synonyme zu: διέρχομαι

queren überqueren durchfahren durchqueren traversieren nicht anhalten nicht stehenbleiben keinen Aufenthalt haben (Bahn-/Busreise) wiederholen iterieren durchlaufen rollieren umlaufen ertragen durchmachen erleiden erdulden über sich ergehen lassen dulden zulassen mitmachen erfahren miterleben erleben ausstehen am eigenen Leib erfahren durchhalten durchleben einstecken in Kauf nehmen passieren überstehen hinnehmen (jemandem) zustoßen verleben auf sich wirken lassen einen Streifen mitmachen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15