διάδρομος  

  • Flur
    upvotedownvote
  • Korridor
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

diadromos, thiathromos


Deutsche Synonyme zu: διάδρομος

Stockwerk Etage Geschoss Flur Stock Geschoß Lichtung Waldwiese Gang Durchgang Korridor Diele Entree Treppenhaus Stiegenhaus Hausflur Ern Spanne Bandbreite Spannweite


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ διάδρομος διάδρομοι
Genitiv διαδρόμου διαδρόμων
Akkusativ διάδρομο διαδρόμους
Vokativ διάδρομε διάδρομοι
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15