δανειστής  

  • Gläubiger
    upvotedownvote
  • Kreditgeber
    upvotedownvote
  • Verleiher
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

danistis, thanistis, daneisths


Deutsche Synonyme zu: δανειστής

Kreditor Geldgeber Darlehensgeber Kreditgeber Gläubiger Geldverleiher gläubiger Mensch Theist Bestandgeber Vermieter Verpächter Verleiher Leiharbeitgeber Zeitarbeitsunternehmer Leiharbeitsunternehmer Personalvermittler Personaldienstleister Personalvermittlungsagentur Zeitarbeitgeber


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ δανειστής δανειστές
Genitiv δανειστή δανειστών
Akkusativ δανειστή δανειστές
Vokativ δανειστή δανειστές
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15