δίχως  

  • ohne
    upvotedownvote

Beispielsätze

Καθόλου ζωή δίχως νερό.

Θέλω να ζήσω τη ζωή μου δίχως άγχος κι ανησυχίες. Δε χρειάζεται να είμαι πλούσιος ή διάσημος· θέλω απλώς να είμαι ευτυχισμένος.

Μη βγεις δίχως καπέλο.

Quelle: mululatv, musiclover, mululatv


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dichos, thichos, dixws


Deutsche Synonyme zu: δίχως

ohne exklusive abzüglich ausgenommen außer ohne Einbezug von unter Ausschluss von nicht mitgerechnet abgesehen von nicht inbegriffen bis auf mit Ausnahme von mangels in Ermangelung (von) unbeachtlich einer Sache (Juristendeutsch) sonder bar (einer Sache) bloß blank frei nackt bar abzgl. minus weniger abgerechnet abgezogen ungerechnet nicht gerechnet unter Abzug von

Ähnliche Worte

διχωστάς

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15