δήλωσις  

  • Aussage
    upvotedownvote
  • katholische Kirche
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... ἱστορίας γράφομεν, ἀλλὰ βίους, οὔτε ταῖς ἐπιφανεστάταις πράξεσι πάντως ἔνεστι δήλωσις ἀρετῆς ἢ κακίας, ἀλλὰ πρᾶγμα βραχὺ πολλάκις καὶ ῥῆμα καὶ παιδιά τις ἔμφασιν ...

... Κεφάλαιο ΧΙ του Καταστατικού Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών που τιτλοφορείται "Δήλωσις αφορώσα μη αυτοκυβερνώμενες χώρες" ορίζει με το άρθρο 73: "Μέλη των Ηνωμένων ...

... περιοδικών ή των βιβλίων. Ο Κωνσταντίνος Κούμας σε κείμενο που έχει τίτλο «Δήλωσις προς τους Έλληνας» αναζητώντας συνδρομή για την έκδοσιν Ιστορικού Λεξικού ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dilosis, thilosis, dhlwsis


Deutsche Synonyme zu: δήλωσις

Semantik Aussage Bedeutung Sinngehalt Sinn Äußerung Behauptung Stellungnahme Statement Erklärung Einlassung (in juristischem Kontext) Proposition Botschaft Message römisch-katholische Kirche katholische Kirche

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15