γυνο-   [gino-, jino-, gyno-]

(0)
{die}    Subst.
(0)

GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.


Grammatik

Noch keine Grammatik zu γυνο.Singular

Plural

Nominativdie Frau

die Frauen

Genitivder Frau

der Frauen

Dativder Frau

den Frauen

Akkusativdie Frau

die Frauen
Griechische Definition zu γυνο

γυνο- [jino] & γυν- [jin], όταν το β' συνθετικό αρχίζει από φωνήεν : (κυρ. ιατρ.) α' συνθετικό με αναφορά στο γυναικείο σώμα ή στο αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας· (πρβ. γυναικο-4): γυνανδρία, γυνανδρομορφία· γυνατρησία, γυνορμόνη. || (βιολ.) γυνογένεση, τρόπος παρθενογενετικής ανάπτυξης.

[λόγ. < αρχ. γυν(ο)- θ. του ουσ. γυν(ή) -ο- ως α' συνθ.: αρχ. γύν-ανδρος `θηλυπρεπής΄ & διεθ. gynο- < αρχ. γυνο-: γυνο-γονίδιο < νλατ. gynogonidium]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback