γλύω Verb  [glio, rlio, glyw]

(0)
(0)

GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu γλύω.Griechische Definition zu γλύω

γλύω· εγλύω.

1) Σώζω, γλυτώνω κ. ή κάπ.:
να γλύσουν το κεφάλι τους εκ του πικρού θανάτου (Ιστ. Βλαχ. 1116
Χριστός … έγλυσε την ζωήν του (Αχέλ. 1209).
2) Ξεφεύγω από κ., γλυτώνω:
ν’ αγροικήσεις κι εσύ του πόθου την φωτιάν δίχως να τηνε γλύσεις (Σουμμ., Παστ. φίδ. Α´ [120]).
[<αρχ. εκλύω. Τ. γλυω στο Somav. και σήμ. ιδιωμ. Η λ. και σήμ. ιδιωμ. (ΙΛ)]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback