γεναίκα  

  • Frau
    upvotedownvote
  • Gattin
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Ιστορίες του Μιτσήορκη (1992) Το νερόν του Δρόπη (1993) Ο Καφενές των γεναικών (1994) Οι διπλάρες (1994) Οι φιλόδοξοι (1994) Ιστορίες του χωρκού (1996) ...

... τζιαι λέει τζιαί λαλεί του: - Έπαρ’ μου λλίην πομονήν, λλίην καρτερωσύνην, γεναίκαν έχω στο τζελλίν, πέρκιμον την γεννήσω. Κλοτσσιάν της πόρτας έδωκεν, όξω’ ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

geneka, jeneka, genaika


Synonyme zu: γεναίκα

γυνή

γυναίκα


Deutsche Synonyme zu: γεναίκα

Angetraute bessere Hälfte Ehegattin Frau Gattin Ehefrau Alte Gemahlin Weib Olle Ehegespons frisch Vermählte Ehegemahlin Eheweib Gespons Gebieterin Weibsbild Weib (veraltend oder abwertend) weiblicher Mensch Tante Frauenzimmer Mutti Weibsperson Frauensperson weibliche Person Person weiblichen Geschlechts Grazie (eingeschränkter Gebrauch) Weibsstück (eine) Sie (eine) Eva Evastochter Vertreterin des schönen Geschlechts Weibsen weibliches Wesen Braut Dame Lady Perle Schnalle Vertreterin des weiblichen Geschlechts

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15