βούλομαι Verb  [vulome, boylomai]

  Verb
(0)

Etymologie zu βούλομαι

βούλομαι ρίζα βολ-, όπως και βουλή, ομηρ. βόλομαι


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
wünschen
wollen

Grammatik

Grammatik zu βούλομαι

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
βούλομαιβουλόμαστε
βούλεσαιβούλεστε, βουλόσαστε
βούλεταιβούλονται
Imper
fekt
βουλόμουν(α)βουλόμαστε, βουλόμασταν
βουλόσουν(α)βουλόσαστε, βουλόσασταν
βουλόταν(ε)βούλονταν, βουλόντανε, βουλόντουσαν
Aoristβουλήθηκαβουληθήκαμε
βουλήθηκεςβουληθήκατε
βουλήθηκεβουλήθηκαν, βουληθήκαν(ε)
Per
fekt
έχω βουληθείέχουμε βουληθεί
έχεις βουληθείέχετε βουληθεί
έχει βουληθείέχουν βουληθεί
Plu
per
fekt
είχα βουληθείείχαμε βουληθεί
είχες βουληθείείχατε βουληθεί
είχε βουληθείείχαν βουληθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα βούλομαιθα βουλόμαστε
θα βούλεσαιθα βούλεστε, θα βουλόσαστε
θα βούλεταιθα βούλονται
Fut
ur
θα βουληθώθα βουληθούμε
θα βουληθείςθα βουληθείτε
θα βουληθείθα βουληθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω βουληθείθα έχουμε βουληθεί
θα έχεις βουληθείθα έχετε βουληθεί
θα έχει βουληθείθα έχουν βουληθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να βούλομαινα βουλόμαστε
να βούλεσαινα βούλεστε, να βουλόσαστε
να βούλεταινα βούλονται
Aoristνα βουληθώνα βουληθούμε
να βουληθείςνα βουληθείτε
να βουληθείνα βουληθούν(ε)
Perfνα έχω βουληθείνα έχουμε βουληθεί
να έχεις βουληθείνα έχετε βουληθεί
να έχει βουληθείνα έχουν βουληθεί
Imper
ativ
Presβούλεστε
Aoristβουλήσουβουληθείτε
Part
izip
Presβουλόμενος
Perf
InfinAoristβουληθεί

Griechische Definition zu βούλομαι

βούλομαι.

1) Θέλω, επιθυμώ, λογαριάζω, σκέπτομαι:
(Σουμμ., Παστ. φίδ. Δ´ [203]), (Συναξ. γυν. 177).
2) Αποφασίζω:
σήμερον εβουλήθηκα να πα τη βρω (Πανώρ. Δ´ 241).
3) (Απρόσ., ιδ. στον αόρ.) μου ήρθε η επιθυμία να …:
μήπως … της βουληθεί … και πιάσει το μαχαίρι (Σουμμ., Παστ. φίδ. Ε´ [277]
εβουλήθη μου και έπιασα και έγραψά το (Τριβ., Ρε 365).
[αρχ. βούλομαι. Η λ. και σήμ. ιδιωμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback