βουτώ Verb  [vuto, boytw]

  Verb
(0)
stibitzen (ugs.)
  Verb
(0)
stippen (ugs.)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
mausen (ugs.)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
(0)
klauen (ugs.)
  Verb
(0)

Etymologie zu βουτώ

βουτώ mittelgriechisch βουτώ βουτίζω altgriechisch βυθίζω βυθός


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu βουτώ

απρόσωπες εγκλίσεις
απαρέμφατο (αόριστος)
βουτήξει
μετοχή (ενεστώτας)
βουτώντας
προσωπικές εγκλίσεις
μέλλονταςθα βουτήξωθα βουτήξειςθα βουτήξειθα βουτήξο(υ)μεθα βουτήξετεθα βουτήξουν(ε)

Griechische Definition zu βουτώ

βουτώ· μτχ. παρκ. βουτισμένος.

Α´ Μτβ.
1) Βυθίζω κ. σε νερό ή σ’ άλλο υγρό:
να βουτήσει ο ιεριάς το δάχτυλό του εις το αίμα (Πεντ. Λευιτ. IV 6).
2) Φρ. βουτώ εις λύπες κάπ. = στενοχωρώ κάπ.:
(Μαρκάδ. 508).
Β´ (Αμτβ.) κάνω βουτιά, βουτώ:
μες στα κύματα εβούτηξε κι εχάθη (Σουμμ., Παστ. φίδ. Α´ [987]).
[<βουτίζω (13. αι., LBG) <αρχ. βυθίζω. Η λ. στο Somav. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback