{ο}  βιος Subst.  [vios, bios]

{das}    Subst.
(7)

Etymologie zu βιος

βιος mittelgriechisch το βίος altgriechisch ὁ βίος


GriechischDeutsch
Έτσι στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα αλληλεγγύης στους λαούς της Ευρώπης που αντιστέκονται ενάντια στην χρεοκρατία της Τρόικα και στις επιθέσεις στο βιος τους και στο μέλλον τους.Wir setzen so ein unübersehbares Zeichen der Solidarität mit den Menschen, die sich seit Monaten schon in Europa gegen das Schuldenregime der Troika und die Angriffe auf ihr Leben und ihre Zukunft wehren.

Übersetzung nicht bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu βιος.Singular

Plural

Nominativdas Leben

die Leben

Genitivdes Lebens

der Leben

Dativdem Leben

den Leben

Akkusativdas Leben

die Leben
Griechische Definition zu βιος

βίος ο [víos] : 1. (λόγ.) η ζωή: Πολυτάραχος / πολυκύμαντος / περιπετειώδης βιος. Διάγει έντιμο βίο. Ο βιος του δικτατορικού καθεστώτος προβλέπεται σύντομος. || (ευχή) (εύχομαι) βίο(ν) ανθόσπαρτο(ν)*. (έκφρ.) παράλληλοι* βίοι. διά βίου, σ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής. ΦΡ βιος και πολιτεία*. κάνω σε κπ. το βίο αβίωτο, με τη συμπεριφορά και τις ενέργειές μου, τον ταλαιπωρώ, τον βασανίζω, του κάνω τη ζωή δύσκολη: Mου κάνει το βίο αβίωτο με τα επεισόδια που προκαλεί κάθε μέρα. (λόγ.) εξεμέτρησε το ζην* / τον βίον. || (νομ.) πρότερος* έντιμος βιος. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback