{ο}  βίος Subst.  [vios, bios]

{das}    Subst.
(18)

Etymologie zu βίος

βίος altgriechisch βίος proto-indogermanisch *gʷeyh₃- (ζω) (βλέπε και το lateinisch vivo)


GriechischDeutsch
Ο ευρωπαϊκός δημοκρατικός βίος, το ευρωπαϊκό οικονομικό και κοινωνικό κεκτημένο, οι στρατηγικοί στόχοι της Ένωσης και η έγκυρη γνώση, αποτελούν τις παραμέτρους διαμόρφωσης και ανάπτυξης των πολιτικών αυτών, εντός και εκτός των συνόρων της.Das europäische demokratische Leben, der europäische Besitzstand im Wirtschaftsund Sozialbereich, die strategischen Ziele der Europäischen Union und das gesicherte Wissen sind die Parameter für die Konzipierung und Gestaltung dieser Politiken innerhalb der Grenzen der Union und darüber hinaus.

Übersetzung bestätigt

Ο ευρωπαϊκός δημοκρατικός βίος, το ευρωπαϊκό οικονομικό και κοινωνικό κεκτημένο, οι στρατηγικοί στόχοι της Ένωσης και η έγκυρη γνώση, αποτελούν τις παραμέτρους διαμόρφωσης και ανάπτυξης των πολιτικών αυτών, εντός και εκτός των συνόρων της.Das europäische demokratische Leben, der europäische Besitzstand im Wirt­schaftsund Sozialbereich, die strategischen Ziele der Europäischen Union und das authen­tische Wissen sind die Parameter für die Konzipierung und Gestaltung dieser Politiken inner­halb der Grenzen der Union und darüber hinaus.

Übersetzung bestätigt

Ο ευρωπαϊκός δημοκρατικός βίος, το ευρωπαϊκό οικονομικό και κοινωνικό κεκτημένο, οι στρατηγικοί στόχοι της Ένωσης και η έγκυρη γνώση, αποτελούν τις παραμέτρους διαμόρφωσης και ανάπτυξης των πολιτικών αυτών, εντός και εκτός των συνόρων της.Das europäische demokratische Leben, der euro­päische Besitzstand im Wirtschaftsund Sozialbereich, die strategischen Ziele der Euro­päischen Union und das gesicherte Wissen sind die Parameter für die Konzipierung und Gestaltung dieser Politiken innerhalb der Grenzen der Union und darüber hinaus.

Übersetzung bestätigt

Μια Ευρώπη που δίνει αξία στην εργασία: περισσότερες θέσεις απασχολήσεις, μεγαλύτερος και ποιοτικός παραγωγικός βίοςEin Europa, das Arbeit aufwertet: mehr Beschäftigung und ein längeres aktives Leben hoher Qualität

Übersetzung bestätigt

μια Ευρώπη που δίνει αξία στην εργασία: περισσότερες θέσεις απασχολήσεις, μεγαλύτερος και ποιοτικός παραγωγικός βίοςein Europa, das Arbeit aufwertet: mehr Beschäftigung und ein längeres aktives Leben mit hoher Lebensqualität;

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu βίος.Singular

Plural

Nominativdas Leben

die Leben

Genitivdes Lebens

der Leben

Dativdem Leben

den Leben

Akkusativdas Leben

die Leben
Griechische Definition zu βίος

βίος ο [víos] : 1. (λόγ.) η ζωή: Πολυτάραχος / πολυκύμαντος / περιπετειώδης βίος. Διάγει έντιμο βίο. Ο βίος του δικτατορικού καθεστώτος προβλέπεται σύντομος. || (ευχή) (εύχομαι) βίο(ν) ανθόσπαρτο(ν)*. (έκφρ.) παράλληλοι* βίοι. διά βίου, σ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής. ΦΡ βίος και πολιτεία*. κάνω σε κπ. το βίο αβίωτο, με τη συμπεριφορά και τις ενέργειές μου, τον ταλαιπωρώ, τον βασανίζω, του κάνω τη ζωή δύσκολη: Mου κάνει το βίο αβίωτο με τα επεισόδια που προκαλεί κάθε μέρα. (λόγ.) εξεμέτρησε το ζην* / τον βίον. || (νομ.) πρότερος* έντιμος βίος. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback