αφότι Adv.  [afoti]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu αφότι.Griechische Definition zu αφότι

αφότι, σύνδ.· απόντις· απότι· απότις· αφόντι· αφόντις· αφότις· ’φότις.

1)
α) Aφότου, από τότε που:
σκάνδαλα και ταραχάς κάμνεις αφόντις ήσου (Iστ. Bλαχ. 1272
β) μόλις:
αφότις ξημερώσει, αναστενάζω (Kυπρ. ερωτ. 7830).
2) Όταν, όταν πια:
αφότις απεφάγασιν, χαρίσματα τον δίδει (Φλώρ. 1488).
3) (Aιτ.) μια και, επειδή:
(Kυπρ. ερωτ. 9516, 575).
[<συνεκφ. αφ’ ό,τι. Oι τ. σε ς κατά τα επιρρ. σε τις. Oι τ. απόντις (Somav., ης) και αφόντις (Βλάχ.) με επίδρ. του όνταν (βλ. όταν). H λ. και διάφ. τ. και σήμ. ιδιωμ. (IΛ)]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback