αφής  

  • seit
    upvotedownvote
  • seitdem
    upvotedownvote
  • wenn
    upvotedownvote

Beispielsätze

Πότε άρχισες να χρησιμοποιείς φακούς επαφής;

Πότε αρχίσατε να χρησιμοποιείτε φακούς επαφής;

Πότε άρχισες να φοράς φακούς επαφής;

Quelle: musiclover, musiclover, musiclover


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

afis, afhs


Synonyme zu: αφής

απόταν

αποτότε που

αφόταν

αφότου

αφού

μετά που

όταν


Deutsche Synonyme zu: αφής

ab von (...) an von (...) an gerechnet seit angefangen mit von (...) an aufwärts seitdem solange (wie) solang von diesem Zeitpunkt an fürderhin seit damals seither seit dieser Zeit hinfort fortan von da an ab da seit (...) nach (...) danach seit diesem Zeitpunkt von dem Zeitpunkt an (als) in der Folge von Stund an seit dem Zeitpunkt wenn sofern für den Fall, dass falls im Falle, dass sollte (... sich herausstellen, dass o.ä.) gesetzt den Fall, dass angenommen, dass unter der Voraussetzung, dass vorausgesetzt, dass vorbehaltlich so soweit solange sobald sowie

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15