ασπροπάρης Subst.  [asproparis, asproparhs]

{der}  
Aasgeier (derb)
  Subst.
(0)

Buchtip (Anzeige)

Etymologie zu ασπροπάρης

ασπροπάρης ασπροπάρι *ασπρογυπάρι Koine-Griechisch ἄσπρος ( lateinisch asper) + altgriechisch γυπάριον, υποκοριστικό του γύψ


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback