ασκώ  

  • üben
    upvotedownvote
  • Übung
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Ο δήμος Ασκιού ήταν δήμος του νομού Κοζάνης που συστάθηκε με το πρόγραμμα Καποδίστριας από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που αποτέλεσαν ...

... Μέχρι το 1926 ονομαζόταν Γιακίνια οπότε μετονομάστηκε σε Ασκό σε ανάμνηση του χωριού Ασκώ της Ανατολικής Θράκης. Ευρήματα της Εποχής του Χαλκού φανερώνουν ...

... λανθασμένα στον πληθυντικό ως ασκοί του Αιόλου, που αν και χρησιμοποιείται ευρέως είναι λανθασμένη αφού ο Αίολος είχε έναν ασκό (και όχι πολλούς). Κατά την ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

asko, askw


Deutsche Synonyme zu: ασκώ

einüben üben trainieren schulen durchspielen proben Zeremonie Zeremoniell Übung gottesdienstliches Brauchtum Ritus Ritual Training Probe Erfahrung Praxis Erfahrungen Routine Sicherheit Know-how Wissen Kenntnis Kenntnisse Geübtheit

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15