ασθμαίνω Verb  [asthmeno, asthmainw]

  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu ασθμαίνω

ασθμαίνω Etymologie fehlt


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu ασθμαίνω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
ασθμαίνωασθμαίνουμε, ασθμαίνομε
ασθμαίνειςασθμαίνετε
ασθμαίνειασθμαίνουν(ε)
Imper
fekt
άσθμαιναασθμαίναμε
άσθμαινεςασθμαίνατε
άσθμαινεάσθμαιναν, ασθμαίναν(ε)
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα ασθμαίνωθα ασθμαίνουμε, θα ασθμαίνομε
θα ασθμαίνειςθα ασθμαίνετε
θα ασθμαίνειθα ασθμαίνουν(ε)
SUB
JUNC
TIVE
Präs
enz
να ασθμαίνωνα ασθμαίνουμε, να ασθμαίνομε
να ασθμαίνειςνα ασθμαίνετε
να ασθμαίνεινα ασθμαίνουν(ε)
Imper
ativ
Presάσθμαινεασθμαίνετε
Part
izip
PresασθμαίνονταςGriechische Definition zu ασθμαίνω

ασθμαίνω [asθméno] Ρ (μόνο στο ενεστ. θ.) : (λόγ.) λαχανιάζω, συνήθ. για κπ. που τρέχει ή βιάζεται για να προλάβει κτ.: Έφτασε ασθμαίνοντας.

[λόγ. < αρχ. ἀσθμαίνω]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback