{η}  αρχιδιά (vulg.)  Subst.  [archidia, archithia, arxidia]

{die}    Subst.
(0)
{der}  
Quatsch (ugs.)
  Subst.
(0)

Buchtip (Anzeige)

Erklärung zu αρχιδιά

umgangssprachlich

Etymologie zu αρχιδιά

αρχιδιά αρχίδι + -ιά


GriechischDeutsch
Αυτά είναι αρχιδιές, γιατί να φτιάξουμε εμείς την αγορά για να έρθει να την πάρει κάποιος άλλος;Das ist Unsinn. Wieso sollten wir das Geschäft für andere aufbauen?

Übersetzung nicht bestätigt

Μη λέτε αρχιδιές για τη μάνα μου ή το αμάξι μου!Red keinen Stuss über meine Alte oder meine Karre, Mann.

Übersetzung nicht bestätigt

Δε χρειάζεται να μου λες αυτές τις αρχιδιές.Du musst mir diesen Scheiß nicht erzählen.

Übersetzung nicht bestätigt

Ατύχημα κι αρχιδιές!Ein Unfall?

Übersetzung nicht bestätigt

Είμαι πολύ μεγάλη για τέτοιες αρχιδιές.Ich bin zu alt für diesen Dreck.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
παπαριά
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
αρχιδιάκονοςResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback