{η}  αρθρογραφία Subst.  [arthrografia, arthrorrafia]

{der}    Subst.
(1)
{der}    Subst.
(1)

Etymologie zu αρθρογραφία

αρθρογραφία αρθρογράφος + -ία


GriechischDeutsch
Ωστόσο, ο εκδότης ενός περιοδικού για τα δικαιώματα των γυναικών –παρεμπίπτοντος ένας άνδρας εκδότης– βρίσκεται στη φυλακή για αρθρογραφία κατά του Ισλάμ.Jedoch wurde der Herausgeber einer Zeitschrift für Frauenrechte – im Übrigen ein Mann – wegen antiislamischer Artikel ins Gefängnis geworfen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu αρθρογραφία

αρθρογραφία η [arθroγrafía] : 1.η σύνταξη, το γράψιμο άρθρων σε διάφορα έντυπα, κυρίως σε εφημερίδες και σε περιοδικά: Για μερικά χρόνια ασχολήθηκε με την αρθρογραφία σε εφημερίδες. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback