απόσπαση  (apospasi, apospash)  


Beispielsätze απόσπαση

Quelle: Wikipedia

... Μεθυλενοκυκολοπροπένιο Δικυκλοβουτένιο-1 Δικυκλοβουτένιο-Δ1,3 1. Με απόσπαση δύο μορίων υδραλογόνου από 4,4-διαλοβουτένιο-1, με χρήση υδροξειδίου του ...

... κοινότητα συρρικνώθηκε το 1926 με την απόσπαση της κοινότητας Νέας Μάκρης και στη συνέχεια το 1929 με την απόσπαση της κοινότητας Σταμάτας. Το 1989 η κοινότητα ...

... {{\xrightarrow[{>150^{o}C}]{\pi .H_{2}SO_{4}}}H_{2}O+} } μεθυλοκυκλοβουταδιένιο Με απόσπαση υδραλογόνου (HX) από 3-αλομεθυλοκυκλοβουτένιο παράγεται μεθυλοκυκλοβουταδιένιο: ...


Anzeige

Weiterführende Links

Griechische Definition von απόσπασηαπόσπαση

Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15