απατώ  

  • betrügen
    upvotedownvote
  • täuschen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... στην άποψη ότι το βιβλίο δεν είναι τίποτε περισσότερο από μια περίτεχνη απάτη, μια δίχως νόημα εναλλαγή τυχαίων χαρακτήρων. Το μυστήριο του νοήματος και ...

... Η Απάτη στην ελληνική μυθολογία ήταν η προσωποποίηση ή πνεύμα (δαίμονας) της εξαπάτησης, παραπλάνησης, πονηριάς και της απάτης. Ο Ησίοδος αναφέρει στη ...

... PMID συνεχίζει να υφίσταται και για δημοσιεύσεις που αποσύρθηκαν (π.χ για απάτη, ανεπάρκεια). Η ανακοίνωση διορθώσεων σε πρωτότυπες δημοσιεύσεις μπορεί ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

apato, apatw


Deutsche Synonyme zu: απατώ

(jemanden) verschaukeln schwindeln die Unwahrheit sagen betrügen belügen flunkern anschwindeln lügen beschwindeln anlügen bemogeln (etwas) vorgeben beschummeln mogeln cheaten anmogeln anschummeln (das) Blaue vom Himmel herunterlügen lügen wie gedruckt lügen, dass sich die Balken biegen (jemandem) einen vom Pferd erzählen hochstapeln (jemandem) Lügen auftischen hintergehen bescheißen untreu sein eine Affäre haben fremdgehen einen Seitensprung machen (dem männlichen Partner) Hörner aufsetzen ehebrechen (einen Mann) zum Hahnrei machen hereinlegen hinters Licht führen aufs Kreuz legen begaunern lackmeiern linken über den Löffel balbieren über den Löffel barbieren über den Tisch ziehen leimen übers Ohr hauen bluffen trügen täuschen blenden irreleiten verarschen reinlegen irreführen düpieren derblecken veräppeln verkaspern hinwegtäuschen auf die falsche Fährte locken an der Nase herumführen in die Irre führen eintauschen reklamieren austauschen umtauschen transferieren ersetzen substituieren ablösen auswechseln verladen anschmieren für dumm verkaufen narren zum Besten haben foppen zum Narren halten verscheißern (jemandem etwas) weismachen nasführen auf die Schippe nehmen vergackeiern auf den Arm nehmen anführen zum Besten halten verkohlen (jemandem) einen Bären aufbinden anmeiern (jemanden etwas) glauben machen einseifen hochnehmen hopsnehmen verschaukeln vernatzen verdummdeubeln verdummbeuteln auf die Rolle nehmen (mit jemandem) sein(e) Spielchen treiben (jemandem) ein X für ein U vormachen kaupeln handeln schummeln tricksen Schmu machen mauscheln

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15