αντιλαλώ  Verb  [antilalo, antilalw]

Ähnliche Bedeutung wie αντιλαλώ

Noch keine Synonyme


Beispielsätze widerhallen

... verschmähte Liebe zu Narzissus zu einem Fels, aus dem ihre Stimme als Widerhall ertönt.) Gestützt hat sich Brentano bei der Konzeption seines Gedichts ...

... Ein Echo (auch: Widerhall) entsteht, wenn Reflexionen einer Schallwelle so stark verzögert sind, dass man diesen Schall als separates Hörereignis wahrnehmen ...

... Dictionary aufgenommen. Im englischen Sprachraum gibt es neben dem allgemeinen Widerhall im Web einige Besprechungen des Begriffs bei Wissenschaftsblogs. Das Phänomen ...

Quelle: Wikipedia


Griechische Definition zu αντιλαλώ

αντιλαλώ [andilaló] .9α : (πρβ. αντηχώ) α. για ήχο που ακούγεται δυνατά ή σε μεγάλη έκταση: Aντιλαλούσε σ΄ όλο το χωριό ο ήχος της καμπάνας. || για αντικείμενο που παράγει δυνατούς ήχους: Aντιλαλούν τα βιολιά. β. για χώρο που είναι γεμάτος από δυνατούς και παρατεταμένους ήχους: Aντιλαλούσε η λαγκαδιά από τις τουφεκιές / το σπίτι από τις φωνές και τα τραγούδια. γ. (μτφ.) είμαι γνωστός: H δόξα του αντιλαλεί στα πέρατα της γης.

[ελνστ. ἀντιλαλῶ `συζητώ΄ (η σημερ. σημ. μσν.)]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu αντιλαλώ

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15