αντίστροφα    [antistrofa]

Noch keine Übersetzung :(


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu αντίστροφα

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie αντίστροφα

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu αντίστροφα

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

Noch keine Grammatik zu αντίστροφα.Griechische Definition zu αντίστροφα

αντίστροφα [andístrofa] adv (L)

① in the reverse direction or way, reversely, backwards (syn αντίθετα 1b, αντιστρόφως 1):
λέξεις χαραγμένες αντίστροφα |
ο τροχός γύρισε αντίστροφα |
έκανε τον ίδιο δρόμο αντίστροφα |
μετρούσε αντίστροφα |
αντίστροφα διατεταγμένος πίνακας |
τραγούδια κατέβαιναν προς τις λεωφόρους ή ανέβαιναν αντίστροφα (Panagiotop) |
τα ευδαιμονιστικά συστήματα εκμεταλλεύονται την τάση του ανθρώπου προς το καλύτερο, αλλά την κατευθύνουν αντίστροφα (Theodorakop)
② conversely, vice-versa (syn το αντίστροφο 2, αντιστρόφως 2):
η διακόσμηση είναι σκοτεινή πάνω σε ανοικτό βάθος ή αντίστροφα ανοικτή πάνω σε σκοτεινό βάθος |
το όμορφο σημαίνει κι αληθινό κι αντίστροφα |
ο ποιητής της τραγωδίας είναι και της κωμωδίας ποιητής κι αντίστροφα |
οι πεζογράφοι παίρνουν τη γλώσσα τους από την ποίηση και όχι αντίστροφα (Karouzos) |
ο πλατωνικός ζωγράφος είναι σοφιστής που δουλεύει με χρώματα και σχήματα και αντίστροφα ο σοφιστής ζωγράφος που δουλεύει με το λόγο (Andronikios) |
η σύνταξη της καθαρεύουσας απλουστεύτηκε ενώ αντίστροφα η δημοτική αφομοίωσε πολλούς συντακτικούς τρόπους της λόγιας γλώσσας (Theotokas)
③ phr αντίστροφα ανάλογος inversely proportional:
ο εξισλαμισμός συντελείται με ρυθμό αντίστροφα ανάλογο προς την αντοχή των υποδούλων |
η ένταση της ζωής βρίσκεται σε αντίστροφα ανάλογη σχέση με τη διάρκειά της (Louros)
④ w. prep από, με, προς contrary to, in contrast to, in contradistinction to (syn in αντίθετα 3):
το κεφάλι γέρνει προς το δεξιόν ώμο, αντίστροφα δηλαδή με τη φορά των ποδιών (Karouzos) |
ο τελαμώνας κρέμεται αντίστροφα από τα καθιερωμένα από τον αριστερό ώμο (ADedivvorias) |
στη λογοτεχνία μας, αντίστροφα προς τη γεωγραφική θέση του τόπου μας, η στεριά κυριαρχεί (Charis) |
poem .. μια πεταλούδα ..| τόνε περνάει | πετώντας απ' το ρέμα αντίστροφα (Sikel)
[der of αντίστροφος]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback