αντίστροφα    [antistrofa]

Noch keine Übersetzung :(

-

Ähnliche Bedeutung wie αντίστροφα

Noch keine Synonyme


Beispielsätze αντίστροφα

... Μέτρα αντίστροφα από το δέκα στο μηδέν. ...

Quelle: mululatv

Grammatik

Noch keine Grammatik zu αντίστροφα.


Griechische Definition zu αντίστροφα

αντίστροφα [andístrofa] adv (L)

① in the reverse direction or way, reversely, backwards (syn αντίθετα 1b, αντιστρόφως 1):
λέξεις χαραγμένες αντίστροφα |
ο τροχός γύρισε αντίστροφα |
έκανε τον ίδιο δρόμο αντίστροφα |
μετρούσε αντίστροφα |
αντίστροφα διατεταγμένος πίνακας |
τραγούδια κατέβαιναν προς τις λεωφόρους ή ανέβαιναν αντίστροφα (Panagiotop) |
τα ευδαιμονιστικά συστήματα εκμεταλλεύονται την τάση του ανθρώπου προς το καλύτερο, αλλά την κατευθύνουν αντίστροφα (Theodorakop)
② conversely, vice-versa (syn το αντίστροφο 2, αντιστρόφως 2):
η διακόσμηση είναι σκοτεινή πάνω σε ανοικτό βάθος ή αντίστροφα ανοικτή πάνω σε σκοτεινό βάθος |
το όμορφο σημαίνει κι αληθινό κι αντίστροφα |
ο ποιητής της τραγωδίας είναι και της κωμωδίας ποιητής κι αντίστροφα |
οι πεζογράφοι παίρνουν τη γλώσσα τους από την ποίηση και όχι αντίστροφα (Karouzos) |
ο πλατωνικός ζωγράφος είναι σοφιστής που δουλεύει με χρώματα και σχήματα και αντίστροφα ο σοφιστής ζωγράφος που δουλεύει με το λόγο (Andronikios) |
η σύνταξη της καθαρεύουσας απλουστεύτηκε ενώ αντίστροφα η δημοτική αφομοίωσε πολλούς συντακτικούς τρόπους της λόγιας γλώσσας (Theotokas)
③ phr αντίστροφα ανάλογος inversely proportional:
ο εξισλαμισμός συντελείται με ρυθμό αντίστροφα ανάλογο προς την αντοχή των υποδούλων |
η ένταση της ζωής βρίσκεται σε αντίστροφα ανάλογη σχέση με τη διάρκειά της (Louros)
④ w. prep από, με, προς contrary to, in contrast to, in contradistinction to (syn in αντίθετα 3):
το κεφάλι γέρνει προς το δεξιόν ώμο, αντίστροφα δηλαδή με τη φορά των ποδιών (Karouzos) |
ο τελαμώνας κρέμεται αντίστροφα από τα καθιερωμένα από τον αριστερό ώμο (ADedivvorias) |
στη λογοτεχνία μας, αντίστροφα προς τη γεωγραφική θέση του τόπου μας, η στεριά κυριαρχεί (Charis) |
poem .. μια πεταλούδα ..| τόνε περνάει | πετώντας απ' το ρέμα αντίστροφα (Sikel)
[der of αντίστροφος]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu αντίστροφα

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15