αντίστοιχα  

  • bzw.
    upvotedownvote
  • beziehungsweise
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... οι διαφορές μεταξύ Αρχαίας και Νέας Εβραϊκής είναι πολύ λιγότερες από αντίστοιχες μεταξύ Αρχαίας και Νέας Ελληνικής, πράγμα αναμενόμενο εφόσον η Ελληνική ...

... και το Ga2Se3 αντίστοιχα. Δεν έχουν μελετηθεί όμως επαρκώς ακόμη. Σε υδατικά διαλύματα όλα αποσυνθέτονται προς μεταλλικό Ga και αντίστοιχη ένωση Ga(III) ...

... ποδοσφαιριστές μιας ομάδας φορούσαν αριθμούς από το 1 έως το 11 που αντιστοιχούσαν στις ποδοσφαιρικές τους θέσεις. Ωστόσο, στο επαγγελματικό επίπεδο η ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

antisticha, antistoixa


Deutsche Synonyme zu: αντίστοιχα

bzw. besser gesagt genauer genauer gesagt (oder) vielmehr beziehungsweise respektive und zwar eher mehr noch mehr als das notabene resp. eigentlich

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15