αντίθετο  

  • Gegensatz
    upvotedownvote
  • Gegenteil
    upvotedownvote

Beispielsätze

Λες το ένα, αλλά κάνεις ακριβώς το αντίθετο.

Quelle: glavkos


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

antitheto


Deutsche Synonyme zu: αντίθετο

Gegenthese Gegensatz genaues Gegenteil Antithese (zu) Unterschied (zu) Gegenstimme Kontrapunkt Unterschied Kontrast Widerstreit Widerstand Antagonismus Streitfrage Kontroverse Spannungsfeld Umkehrung Gegensatzwort Gegenwort Gegenteil Gegentum Antonym Komplement Oppositionswort Gegenbegriff Gegensätzlichkeit (das) Gegeneinander


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ αντίθετο αντίθετα
Genitiv αντιθέτου
& αντίθετου
αντιθέτων
& αντίθετων
Akkusativ αντίθετο αντίθετα
Vokativ αντίθετο αντίθετα
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15