αντίθεση  

  • Antithese
    upvotedownvote
  • Gegensatz
    upvotedownvote
  • Opposition
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... σε αντίθεση με τον Ήλιο, ενώ οι καλούμενοι εξωτερικοί πλανήτες είναι οι μόνοι που έρχονται σε αντίθεση με τον Ήλιο. Κατά τη στιγμή της αντίθεσης το προς ...

... υλικό. Τα σύγχρονα παπούτσια κόβονται ελαφρά κάτω από τους αστραγάλους, σε αντίθεση με τα παπούτσια που χρησιμοποιούνταν προηγουμένως, έχοντας επίσης καρφιά ...

... Wignacourt, καθώς και ο Ερωτιδέας που κοιμάται, έργο που βρισκόταν σε πλήρη αντίθεση με το ασκητικό πνεύμα των Ιπποτών. Ο Καραβάτζο τελικά εκδιώχθηκε από το ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

antithesi, antithesh


Deutsche Synonyme zu: αντίθεση

Gegenthese Gegensatz genaues Gegenteil Antithese (zu) Unterschied (zu) Gegenstimme Kontrapunkt Unterschied Kontrast Widerstreit Widerstand Antagonismus Streitfrage Kontroverse Spannungsfeld Umkehrung Gegensatzwort Gegenwort Gegenteil Gegentum Antonym Komplement Oppositionswort Gegenbegriff Gegensätzlichkeit (das) Gegeneinander Gegenseite Opposition Ablehnung Gegnerschaft Frontstellung

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15