αναγράφω  Verb  [anagrafo, anarrafo, anagrafw]

Ähnliche Bedeutung wie αναγράφω

Noch keine Synonyme


Beispielsätze eintragen

... dort ankommt und den Umschlag öffnet, findet sie darin eine Blanko-Überschreibung für das Haus, auf der sie nur noch ihren Namen eintragen muss. Am nächsten ...

Quelle: Wikipedia

Grammatik


ΑΝΑΓΡΑΦΩ
I inscribe
AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
αναγράφωαναγράφουμε, αναγράφομεαναγράφομαιαναγραφόμαστε
αναγράφειςαναγράφετεαναγράφεσαιαναγράφεστε, αναγραφόσαστε
αναγράφειαναγράφουν(ε)αναγράφεταιαναγράφονται
Imper
fekt
ανέγραφααναγράφαμεαναγραφόμουν(α)αναγραφόμαστε, αναγραφόμασταν
ανέγραφεςαναγράφατεαναγραφόσουν(α)αναγραφόσαστε, αναγραφόσασταν
ανέγραφεανέγραφαν, αναγράφαν(ε)αναγραφόταν(ε)αναγράφονταν, αναγραφόντανε, αναγραφόντουσαν
Aoristανέγραψααναγράψαμεαναγράφτηκα, αναγράφηκααναγραφτήκαμε, αναγραφήκαμε
ανέγραψεςαναγράψατεαναγράφτηκες, αναγράφηκεςαναγραφτήκατε, αναγραφήκατε
ανέγραψεανέγραψαν, αναγράψαν(ε)αναγράφτηκε, αναγράφηκεαναγράφτηκαν, αναγραφτήκαν(ε), αναγράφηκαν, αναγραφήκαν(ε)
Per
fect
έχω αναγράψει
έχω αναγραμμένο
έχουμε αναγράψει
έχουμε αναγραμμένο
έχω αναγραφτεί
έχω αναγραφεί
είμαι αναγραμμένος, -η
έχουμε αναγραφτεί
έχουμε αναγραφεί
είμαστε αναγραμμένοι, -ες
έχεις αναγράψει
έχεις αναγραμμένο
έχετε αναγράψει
έχετε αναγραμμένο
έχεις αναγραφτεί
έχεις αναγραφεί
είσαι αναγραμμένος, -η
έχετε αναγραφτεί
έχετε αναγραφεί
είστε αναγραμμένοι, -ες
έχει αναγράψει
έχει αναγραμμένο
έχουν αναγράψει
έχουν αναγραμμένο
έχει αναγραφτεί
έχει αναγραφεί
είναι αναγραμμένος, -η, -ο
έχουν αναγραφτεί
έχουν αναγραφεί
είναι αναγραμμένοι, -ες, -α
Plu
per
fect
είχα αναγράψει
είχα αναγραμμένο
είχαμε αναγράψει
είχαμε αναγραμμένο
είχα αναγραφτεί
είχα αναγραφεί
ήμουν αναγραμμένος, -η
είχαμε αναγραφτεί
είχαμε αναγραφεί
ήμαστε αναγραμμένοι, -ες
είχες αναγράψει
είχες αναγραμμένο
είχατε αναγράψει
είχατε αναγραμμένο
είχες αναγραφτεί
είχες αναγραφεί
ήσουν αναγραμμένος, -η
είχατε αναγραφτεί
είχατε αναγραφεί
ήσαστε αναγραμμένοι, -ες
είχε αναγράψει
είχε αναγραμμένο
είχαν αναγράψει
είχαν αναγραμμένο
είχε αναγραφτεί
είχε αναγραφεί
ήταν αναγραμμένος, -η, -ο
είχαν αναγραφτεί
είχαν αναγραφεί
ήταν αναγραμμένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα αναγράφωθα αναγράφουμε, θα αναγράφομεθα αναγράφομαιθα αναγραφόμαστε
θα αναγράφειςθα αναγράφετεθα αναγράφεσαιθα αναγράφεστε, θα αναγραφόσαστε
θα αναγράφειθα αναγράφουν(ε)θα αναγράφεταιθα αναγράφονται
Fut
ur
θα αναγράψωθα αναγράψουμε, θα αναγράψομεθα αναγραφτώ, θα αναγραφώθα αναγραφτούμε, θα αναγραφούμε
θα αναγράψειςθα αναγράψετεθα αναγραφτείς, θα αναγραφείςθα αναγραφτείτε, θα αναγραφείτε
θα αναγράψειθα αναγράψουν(ε)θα αναγραφτεί, θα αναγραφείθα αναγραφτούν(ε), θα αναγραφούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω αναγράψει
θα έχω αναγραμμένο
θα έχουμε αναγράψει
θα έχουμε αναγραμμένο
θα έχω αναγραφτεί
θα έχω αναγραφεί
θα είμαι αναγραμμένος, -η
θα έχουμε αναγραφτεί
θα έχουμε αναγραφεί
θα είμαστε αναγραμμένοι, -ες
θα έχεις αναγράψει
θα έχεις αναγραμμένο
θα έχετε αναγράψει
θα έχετε αναγραμμένο
θα έχεις αναγραφτεί
θα έχεις αναγραφεί
θα είσαι αναγραμμένος, -η
θα έχετε αναγραφτεί
θα έχετε αναγραφεί
θα είστε αναγραμμένοι, -ες
θα έχει αναγράψει
θα έχει αναγραμμένο
θα έχουν αναγράψει
θα έχουν αναγραμμένο
θα έχει αναγραφτεί
θα έχει αναγραφεί
θα είναι αναγραμμένος, -η, -ο
θα έχουν αναγραφτεί
θα έχουν αναγραφεί
θα είναι αναγραμμένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να αναγράφωνα αναγράφουμε, να αναγράφομενα αναγράφομαινα αναγραφόμαστε
να αναγράφειςνα αναγράφετενα αναγράφεσαινα αναγράφεστε, να αναγραφόσαστε
να αναγράφεινα αναγράφουν(ε)να αναγράφεταινα αναγράφονται
Aoristνα αναγράψωνα αναγράψουμε, να αναγράψομενα αναγραφτώ, να αναγραφώνα αναγραφτούμε, να αναγραφούμε
να αναγράψειςνα αναγράψετενα αναγραφτείς, να αναγραφείςνα αναγραφτείτε, να αναγραφείτε
να αναγράψεινα αναγράψουν(ε)να αναγραφτεί, να αναγραφείνα αναγραφτούν(ε), να αναγραφούν(ε)
Perfνα έχω αναγράψει
να έχω αναγραμμένο
να έχουμε αναγράψει
να έχουμε αναγραμμένο
να έχω αναγραφτεί
να έχω αναγραφεί
να είμαι αναγραμμένος, -η
να έχουμε αναγραφτεί
να έχουμε αναγραφεί
να είμαστε αναγραμμένοι, -ες
να έχεις αναγράψει
να έχεις αναγραμμένο
να έχετε αναγράψει
να έχετε αναγραμμένο
να έχεις αναγραφτεί
να έχεις αναγραφεί
να είσαι αναγραμμένος, -η
να έχετε αναγραφτεί
να έχετε αναγραφεί
να είστε αναγραμμένοι, -ες
να έχει αναγράψει
να έχει αναγραμμένο
να έχουν αναγράψει
να έχουν αναγραμμένο
να έχει αναγραφτεί
να έχει αναγραφεί
να είναι αναγραμμένος, -η, -ο
να έχουν αναγραφτεί
να έχουν αναγραφεί
να είναι αναγραμμένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presανέγραφεαναγράφετεαναγράφεστε
Aoristανέγραψεαναγράψτε, αναγράφτεαναγράψουαναγραφτείτε, αναγραφείτε
Part
izip
Presαναγράφονταςαναγραφόμενος
Perfέχοντας αναγράψει, έχοντας αναγραμμένοαναγραμμένος, -η, -οαναγραμμένοι, -ες, -α
InfinAoristαναγράψειαναγραφτεί, αναγραφεί
Griechische Definition zu αναγράφω

αναγράφω [anaγráfo] -ομαι Ρ αόρ. ανέγραψα, απαρέμφ. αναγράψει, παθ. αόρ. αναγράφηκα και αναγράφτηκα, απαρέμφ. αναγραφεί και αναγραφτεί : (λόγ.) γράφω κτ., συνήθ. πάνω σε μια εξωτερική επιφάνεια: Στα κουτιά πρέπει να αναγράφεται η τιμή του προϊόντος. Tα είδη που αναγράφονται σ΄ αυτόν τον κατάλογο…, που γράφονται, που αναφέρονται. || καταχωρίζω: Στον προϋπολογισμό αναγράφηκε ειδική πίστωση. || δημοσιεύω κτ. συνήθ. σε εφημερίδα.

[λόγ. < αρχ. ἀναγράφω `χαράζω δημόσια επιγραφή, καταχωρώ΄]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu αναγράφω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15