αναγκάζω  

  • zwingen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... λεπτομερή αρχεία. Καθώς οι κρατούμενοι έμπαιναν στα στρατόπεδα εξόντωσης, αναγκάζονταν να παραδώσουν όλα τα προσωπικά τους αντικείμενα, που κατόπιν καταγράφονταν ...

... ήταν υποχρεωμένη να ερμηνεύσει αρκετές ερωτικές σκηνές. Μερικές φορές αναγκαζόταν να εργάζεται επτά ημέρες την εβδομάδα, συχνά μέχρι αργά τη νύχτα, πράγμα ...

... οποία πολεμούσε και ο ίδιος, κατανίκησε τη δεξιά πτέρυγα του Πτολεμαίου, αναγκάζοντας πολλά καράβια του δευτέρου να τραπούν σε φυγή. Από την πλευρά του ο Πτολεμαίος ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

anagkazo, anagkazw


Deutsche Synonyme zu: αναγκάζω

bestimmen (jemanden) verdonnern (zu) in die Pflicht nehmen erzwingen verpflichten zwingen einfordern forcieren einspannen abkommandieren (zu etwas) anhalten (jemanden) vergattern (zu)

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15