ανάποδο  

  • invertiert
    upvotedownvote
  • umgedreht
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Το Ανάποδο Τσε  (Ꙡ ꙡ, πλάγια γραφή: Ꙡ ꙡ) είναι γράμμα του Κυριλλικού αλφαβήτου. Είναι το γράμμα Τσε (Ц ц, πλάγια γραφή: Ц ц) περιστραμμένο σε οριζόντια ...

... πανελλαδικές εξετάσεις. Τα διακριτικά του στρατιωτικού βαθμού αυτού, είναι ένα ανάποδο τρίγωνο με τρεις γωνίες στο κάτω μερος του, στο κέντρο του το τρίγωνο φέρει ...

... πανελλαδικές εξετάσεις. Τα διακριτικά του στρατιωτικού βαθμού αυτού, είναι ένα ανάποδο τρίγωνο με δύο γωνίες στο κάτω μερος του, στο κέντρο του το τρίγωνο φέρει ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

anapodo, anapotho


Deutsche Synonyme zu: ανάποδο

umgedreht umgekehrt andersrum invers reziprok andersherum vice versa invertiert entgegengesetzt mit umgekehrten Vorzeichen unter umgekehrten Vorzeichen Umgekehrt wird ein Schuh draus.

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15