{το}  ανάθεμα Subst.  [anathema]

{der}    Subst.
(4)
{der}    Subst.
(0)

Etymologie zu ανάθεμα

ανάθεμα Koine-Griechisch ἀνάθεμα


GriechischDeutsch
Δεν αρκεί να λέμε ο Ισλαμισμός είναι ένα ανάθεμα.Es genügt nicht, wenn wir sagen, daß der Islamismus ein Fluch ist.

Übersetzung bestätigt

Όμως, δίνοντας σε όλους το δικαίωμα να έχουν αμαξάκι θα προκαλούσε, υποψιάζομαι, περισσότερο ανάθεμα στους διακεκριμένους παίκτες του γκολφ και στην Ένωση Επαγγελματιών Παικτών, από ότι εάν έκαναν μια εξαίρεση για τον Κέισι Μάρτιν.Aber die Möglichkeit jeden einen Wagen fahren zu lassen, wäre, habe ich den Verdacht, eher ein noch großerer Fluch für die Golfgrößen, wie auch für die PGA, als der für Casey Martin eine Außnahme machen zu müssen.

Übersetzung nicht bestätigt

Griechische Definition zu ανάθεμα

ανάθεμα το [anáθema] : 1α.ως κατάρα, για να εκφράσουμε την έντο νη αγανάκτησή μας για κτ. που μας έχει συμβεί ή για κπ. που είναι ο αίτιος της δυστυχίας μας· αναθεματισμένος, καταραμένος να είναι: ανάθεμα την ώρα που γεννήθηκα. ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή που τον γνώρισα. Aνάθεμά τον που με έβαλε να πουλήσω το σπίτι. (έκφρ.) π΄ ανάθεμά σε / τον / με, για να δηλώσουμε δυσαρέσκεια, εκνευρισμό: Bρε, π΄ ανάθεμά σε, σταμάτα να φέρνεις συνεχώς αντιρρήσεις. Tι βλακεία έκανα π΄ ανάθεμά με. ρίχνω σε κπ. το ανάθεμα, τον αναθεματίζω. || (ειρ.) για να τονίσουμε την άρνηση: Aνάθεμά με / τον αν κατάλαβα / αν κατάλαβε τίποτα. || (σε επιφ. χρ.) στ΄ ανάθεμα, στο διάολο: Άντε / σύρε στ΄ ανάθεμα. Πού στ΄ ανάθεμα πήγε αυτός / αυτό το παιδί; Πού στ΄ ανάθεμα είναι τα κλειδιά μου; β. (εκκλ.) η ποινή της αποβολής από την εκκλησιαστική κοινωνία, ο αφορισμός: Ο πάπας και ο πατριάρχης Kωνσταντινουπόλεως συμφώνησαν στην αμοιβαία άρση του αναθέματος, που ίσχυε αμοιβαία για τους πιστούς των δύο δογμάτων. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback