αμώνω  (amono, amwnw)  


Beispielsätze αμώνω

Quelle: Wikipedia

... Ο Αμένοφις υπήρξε αρχιερέας του Άμωνα στις Θήβες της Αρχαίας Αιγύπτου από την εποχή του Φαραώ Ραμσή Θ' μέχρι την εποχή του Φαραώ Ραμσή ΙΑ'. Έπαιξε σημαντικό ...

... Ο Άμων, Άμμων επίσης Άμεν, Ιμν (ο Κρυμμένος) και Αμούν (Κοπτ.) υπήρξε κύρια θεότητα των Θηβών της αρχαίας Αιγύπτου, όχι όμως και ασήμαντη στον αρχαίο ελλαδικό ...

... στέφθηκε διάδοχος του πατέρα του από τον θεό Άμωνα. Λίγο αργότερα ένας χρησμός μαντείου του ιερού του Άμωνα ζήτησε να επιτραπή στους εξόριστων να επιστρέψουν ...


Beispielsätze anpeilen

Quelle: Wikipedia

... griech. dia „hindurch“, optein „sehen“) ist eine Visiereinrichtung zum Anpeilen von Zielen mit dem bloßen Auge. Bei astronomischen Instrumenten wird es ...

... Beobachter über die Hypotenuse des rechtwinkligen Dreiecks die Objektspitze anpeilen kann, wenn das Dreieck so gehalten wird, dass eine Kathete genau waagerecht ...

... Stelle, z. B. den Meniskus einer Flüssigkeitssäule, als Referenzpunkt anpeilen. Anpeilen bedeutet hierbei, dass man Fadenkreuz und Referenzpunkt unter einem ...


Anzeige

Weiterführende Links

Griechische Definition von αμώνωαμώνω

Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15