{η}  αμαρτία Subst.  [amartia]

{die}    Subst.
(1362)
{der}    Subst.
(0)

Etymologie zu αμαρτία

αμαρτία altgriechisch ἁμαρτία


GriechischDeutsch
Ο αναγνώστης κάνει επίσης τη γνωριμία του Bonifaz Vogel, ενός άνδρα χωρίς συνείδηση, του Tsilia Kacev, ενός ορθόδοξου Εβραίου που εμφανίζει στο σώμα του στίγματα αγίου, και ενός εκατομμυριούχου, του Zsigmond Varga, που θέλει να ζυγίσει την ανθρώπινη ψυχή, να μετρήσει το κακό και την αμαρτία με μια υδραυλική ζυγαριά.Außerdem begegnet der Leser Bonifaz Vogel, einem Mann mit Bewusstseinslücken, Tsilia Kacev, einer orthodoxen Jüdin, die religiöse Erscheinungen hat, und dem Millionär Zsigmond Varga, der das Gewicht der menschlichen Seele ermitteln will, indem er das Böse und die Sünde mit einer hydraulischen Waage wiegt.

Übersetzung bestätigt

Όταν πρόκειται για τη μόλυνση, είμαστε όλοι εναντίον σαν να πρόκειται για αμαρτία, αλλά από το σημείο αυτό μέχρι να φθάσουμε να πιστέψουμε ότι κάποιο μέτρο είναι απαραίτητα καλό, απλώς επειδή προτείνεται για την καταπολέμηση αυτού του κακού, υπάρχει μεγάλη διαφορά.Mit der Verschmutzung ist es wie mit der Sünde: Wir sind alle dagegen, aber wir sind noch längst nicht alle davon überzeugt, daß eine gegen dieses Übel vorgeschlagene Maßnahme notwendigerweise auch gut sein muß.

Übersetzung bestätigt

Η Επιτροπή του κυρίου Prodi δεν ευθύνεται για τις αμαρτίες του παρελθόντος, όμως και οι είκοσι φέρουν τώρα από κοινού την ευθύνη για το γεγονός ότι δεν έχει μπει τάξη, ότι δεν έγινε ένα ξεκαθάρισμα και δεν έγινε μια καινούργια αρχή.Die Kommission von Herrn Prodi trägt keine Schuld für die Sünden der Vergangenheit, aber alle 20 Mitglieder tragen jetzt die Verantwortung dafür, daß nicht aufgeräumt, saubergemacht und von neuem begonnen wird.

Übersetzung bestätigt

Οι εμπορικές σχέσεις είναι πολύ σημαντικές για όλους και παρότι είναι καλό να καταγγέλλουμε την αμαρτία, πρέπει να κατονομάζουμε και τους αμαρτωλούς.Handelsbeziehungen sind für alle sehr wichtig, und es ist zwar gut, die Sünde anzuprangern, doch müssen wir die Sünder beim Namen nennen.

Übersetzung bestätigt

Η νέα Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τις αμαρτίες και τα σκάνδαλα του παρελθόντος, αλλά θα μπορούσε να επιδείξει μια νέα προσέγγιση.Die neue Kommission ist zwar nicht für die Sünden und Skandale der Vergangenheit verantwortlich, aber sie könnte eine neue Herangehensweise demonstrieren.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
αμάρτημα
κρίμα
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu αμαρτία

αμαρτία η [amartía] : 1.παράβαση ορισμένου θρησκευτικού ή εκκλησιαστικού κανόνα· αμάρτημα: Εξομολογούμαι τις / συγχωρούνται οι αμαρτίες μου. Δίνω / παίρνω άφεση* αμαρτιών. (προφ.) Kάνω / παίρνω μία αμαρτία. Mην το λες / κάνεις αυτό· είναι αμαρτία. Zει μέσα / είναι βουτηγμένος στην αμαρτία, ζει ανήθικα. || σφάλμα, λάθος: Nα σου πω την αμαρτία μου. Σιχαίνομαι κπ. σαν την αμαρτία μου. Πληρώνω (για) τις αμαρτίες μου, τιμωρούμαι γι΄ αυτές. Έχουμε ακόμα πολλές αμαρτίες να πληρώσουμε, δεν τελείωσαν τα βάσανά μας. Είναι αμαρτία (από το Θεό) να…, δεν είναι καθόλου σωστό, είναι κρίμα: Είναι αμαρτία να χάσουμε κι αυτήν την ευκαιρία. (απαρχ. έκφρ.) προφάσεις* εν αμαρτίαις. ΠAΡ έκφρ. αμαρτίαι γονέων* παιδεύουσι τέκνα. || (προφ., για δυσάρεστο πρόσ.): Είναι αυτός μια αμαρτία! Φύγε από εδώ, αμαρτία! [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback