{το}  αμάξι Subst.  [amaksi]

{das}    Subst.
(11447)
{der}    Subst.
(4867)

Etymologie zu αμάξι

αμάξι altgriechisch ἁμάξιον ἅμαξα


GriechischDeutsch
Στο σύντομο χρονικό διάστημα από τότε, η κατάσταση έχει γίνει πιο σοβαρή. " βιομηχανία έχει αναφέρει ότι τον προηγούμενο χρόνο πωλήθηκαν 8% λιγότερα αμάξια στην Ένωση σε σχέση με το 2008 και το 2007. " κατάσταση πιθανότατα να παραμείνει το ίδιο άσχημηαν δε χειροτερεύσειτο 2009, πλήττωντας όχι μόνο τους κατασκευαστές αυτοκινήτων, αλλά, επίσης, όλη την αλυσίδα τροφοδοσίας της αυτοκινητοβιομηχανίας.Die Industrie hat berichtet, dass in der Union im letzten Jahr, also 2008, 8 % weniger Autos verkauft wurden als im Jahr davor, 2007. Die Lage wird 2009 wahrscheinlich genauso schlecht bleiben wenn sie nicht gar schlechter wird und trifft nicht nur die Automobilhersteller, sondern auch die gesamte Lieferkette der Automobilindustrie.

Übersetzung bestätigt

Για να αναφέρω ακόμη ένα παράδεγιμα, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να πουν ''Θα σου δώσω μια πριμοδότηση αν διαλύσεις το παλιό σου αμάξι, αλλά μόνο αν το νέο σου αμάξι είναι γερμανικό'', αν ζεις στη Γερμανία, ή αν είναι γαλλικό ή τσέχικο.Um noch einmal ein Beispiel zu nennen: Ein Mitgliedstaat kann nicht sagen: Ich gebe dir eine Prämie, wenn du dein altes Auto verschrottest, aber das neue Auto muss ein deutsches sein, wenn du in Deutschland lebst, oder ein französisches oder ein tschechisches.

Übersetzung bestätigt

Από τη μία πλευρά, το να διακηρύσσουμε τη δυνατότητα διακίνησης των πολιτών στην Ευρωπαϊκή ·Ενωση και, από την άλλη πλευρά, το να παρεμποδίζονται αυτοί οι ίδιοι οι διακινούμενοι πολίτες να μετακομίσουν μαζί με το αγαπημένο αμάξι τους αν δεν πληρώσουν επιπλέον φόρους, δεν δικαιολογείται κατά κανέναν τρόπο.Wir können es nicht länger verantworten, auf der einen Seite die Mobilität von Personen in der Europäischen Union zu fördern, während auf der anderen Seite die mobilen Menschen daran gehindert werden, zusammen mit ihrem geliebten Auto umzuziehen, ohne zusätzliche Steuern dafür zu bezahlen.

Übersetzung bestätigt

Με πληροφορούν πως έληξε η συνάντηση και πως ο κ.van den Broek βρίσκεται στο αμάξι του καθ' οδόν προς το Κοινοβούλιο.Ich wurde informiert, daß die Sitzung beendet ist und sich Herr van den Broek mit seinem Auto auf dem Weg zum Parlament befindet.

Übersetzung bestätigt

Έλεγε, "Ξέρετε, αυτό είναι ένα αμάξι με πολλά ελαττώματα.Da stand: "Wissen Sie, dieses Auto hat viele Fehler.

Übersetzung nicht bestätigt

Griechische Definition zu αμάξι

αμάξι το [amáksi] : 1.η άμαξα: Ένα αμάξι με δύο άλογα. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback