αλυτρωτισμός  

  • das Prinzip, die versklavten Teile einer Nation zu befreien
    upvotedownvote
  • Irredentismus
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

alitrotismos, alytrwtismos


Synonyme zu: αλυτρωτισμός

ιρρεδεντισμός


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ αλυτρωτισμός αλυτρωτισμοί
Genitiv αλυτρωτισμού αλυτρωτισμών
Akkusativ αλυτρωτισμό αλυτρωτισμούς
Vokativ αλυτρωτισμέ αλυτρωτισμοί
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15