αλλοδαπός -ή -ό Adj.  [allodapos -i -o, allothapos -i -o, allodapos -h -o]

  Adj.
(7)
  Adj.
(2)
  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • αλλοδαπός (maskulin)
  • αλλοδαπή (feminin)
  • αλλοδαπό (neutrum)
Grammatik zu αλλοδαπός -ή -ό

FallSingular
Nominativαλλοδαπόςαλλοδαπήαλλοδαπό
Genitivαλλοδαπούαλλοδαπήςαλλοδαπού
Akkusativαλλοδαπόαλλοδαπήαλλοδαπό
Vokativαλλοδαπέαλλοδαπήαλλοδαπό
FallPlural
Nominativαλλοδαποίαλλοδαπέςαλλοδαπά
Genitivαλλοδαπώναλλοδαπώναλλοδαπών
Akkusativαλλοδαπούςαλλοδαπέςαλλοδαπά
VokativαλλοδαποίαλλοδαπέςαλλοδαπάGriechische Definition zu αλλοδαπός -ή -ό

αλλοδαπός -ή -ό [aloδapós] : (επίσ.) ξένος2. ANT ημεδαπός. 1. που δεν είναι υπήκοος της χώρας στην οποία βρίσκεται ή κατοικεί: αλλοδαπός -ή -ό τουρίστας / επενδυτής / φοιτητής. || (ως ουσ.) ο αλλοδαπός, θηλ. αλλοδαπή: Tμήμα αλλοδαπών, που είναι υπεύθυνο για τους αλλοδαπούς. Xορήγηση άδειας παραμονής σε αλλοδαπό. Aπέλαση αλλοδαπού. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback