ακίνητος Adj.  [akinitos, akinhtos]

  Adj.
(11)
  Adj.
(11)
  Adj.
(8)

Etymologie zu ακίνητος

ακίνητος α- στερητικό + κινώ + -τος


GriechischDeutsch
Σε μια περίπτωση περίπου ένα μήνα είχε ήδη περάσει από το Gregor του μετασχηματισμού, και δεν υπήρχε πλέον κανένας ιδιαίτερος λόγος πια για την αδελφή του να τρόμαξε στην εμφάνιση Gregor χαρά που ήρθε λίγο νωρίτερα απ 'ότι συνήθως και ήρθε επάνω Gregor, καθώς ήταν ακόμη ψάχνει έξω από το παράθυρο, ακίνητος και σε καλή θέση για να εκφοβίσει κάποιον.Bei einer Gelegenheit etwa einen Monat hatte bereits seit Gregor ist weg Transformation, und es gab jetzt keinen besonderen Grund mehr für seine Schwester auf Gregors Aussehen in Erstaunen werden sie kam ein wenig früher als sonst und kam auf Gregor, als er noch war auf der Suche aus dem Fenster, unbeweglich und gut positioniert, um jemanden zu erschrecken.

Übersetzung nicht bestätigt

Αν μίλησα, ότι θα ήταν ακίνητος και υποφέρουν άλμα νεολαία στην αφάνεια συμπλέκτη στο άχυρο;Wenn ich sprach, wäre das unbeweglich und Leiden Jugend den Sprung in die Dunkelheit Kupplung im Stroh?

Übersetzung nicht bestätigt

Σκέφτηκε βάζει έτσι ακίνητος εκεί επειδή ήθελε να παίξει το προσβεβλημένος κόμμα.Sie dachte, er lag so unbeweglich da, weil er die beleidigte spielen wollte Partei.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
ακίνητος -η -ο

Grammatik

Noch keine Grammatik zu ακίνητος.Griechische Definition zu ακίνητος

ακίνητος, επίθ.· ακούνητος.

1) Aμετακίνητος, ασάλευτος:
ακούνητα θε να ’ν’ αναπαμένα (Aλφ. ξεν. Aθ. 86).
2) (Προκ. για πράγμα, λ.χ. σπίτι, αγρό, κλπ.) που αποτελεί μέρος της ακίνητης περιουσίας κάπ.:
ακινήτων πραγμάτων (Bακτ. αρχιερ. 180
εν βίοις … ακινήτοις (Πτωχολ. α 38
(το ουδ. ως ουσ.):
πριν φάγω και τ’ ακίνητα (Προδρ. II 112).
[αρχ. επίθ. ακίνητος. H λ. και ο τ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback