αδύνατο σημείο   [adinato simio, athinato simio, adynato shmeio]

{die}    Subst.
(42)
(31)

GriechischDeutsch
“τρωτότητα”, κάθε αδύνατο σημείο των εφαρμοζόμενων μέτρων και διαδικασιών, εκμεταλλεύσιμο για τη διάπραξη έκνομης ενέργειας.Schwachstelle‘ ist ein Schwachpunkt bei den durchgeführten Maßnahmen und Verfahren, der für einen unrechtmäßigen Eingriff ausgenutzt werden könnte.

Übersetzung bestätigt

4.1.4 Σε κάθε κράτος ανά την ΕΕ, το ζήτημα της δημοκρατικότητας αποτελεί σοβαρότατο αδύνατο σημείο (αρκεί να αναλογιστούμε το ρόλο της Τρόικας στο νέο σύστημα οικονομικής διακυβέρνησης).4.1.4 In jedem Mitgliedstaat und in der gesamten EU eine Schwachstelle (ein Paradebeispiel ist die Rolle der Troika im Rahmen der neuen wirtschaftspolitischen Steuerung).

Übersetzung bestätigt

4.4.1 Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση αποτελεί αδύνατο σημείο.4.4.1 Der Zugang zur Finanzierung bleibt eine Schwachstelle.

Übersetzung bestätigt

4.8 Σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, οι νεοσύστατες και οι επεκτεινόμενες επιχειρήσεις αποτελούν μάλλον αδύνατο σημείο της ΕΕ.4.8 Verglichen mit den USA ist die Start-upund Scale-up-Szene eine ziemliche Schwachstelle in Europa.

Übersetzung bestätigt

5.4.1 Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση συνεχίζει να αποτελεί αδύνατο σημείο.5.4.1 Der Zugang zur Finanzierung bleibt eine Schwachstelle.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu αδύνατο σημείο.Singular

Plural

Nominativdie Schwachstelle

die Schwachstellen

Genitivder Schwachstelle

der Schwachstellen

Dativder Schwachstelle

den Schwachstellen

Akkusativdie Schwachstelle

die SchwachstellenGriechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback