αγνοώ Verb  [agnoo, arnoo, agnow]

  Verb
(48)
(1)
  Verb
(0)

Etymologie zu αγνοώ

αγνοώ altgriechisch ἀγνοῶ


GriechischDeutsch
Μου κάνει αλλά εκπαιδεύτηκα να το αγνοώ.Schon, aber ich kann es ignorieren.

Übersetzung nicht bestätigt

Δεν ξέρω αν πρέπει να συνεχίσω να τους αγνοώ ή να τους αντιμετωπίσω.Ich weiß nicht, ob ich es ignorieren oder ansprechen soll.

Übersetzung nicht bestätigt

Έμαθα να αγνοώ...Ich kann es ignorieren.

Übersetzung nicht bestätigt

Δεν θέλω θλιμμένη μουσική. Θέλω κάτι που να μπορώ ν'αγνοώ.Ich will was auflegen, das ich ignorieren kann.

Übersetzung nicht bestätigt

Αλλά έχω συνηθίσει να τις αγνοώ και πιστεύω ότι μ' έχουν ξεγράψει.Aber ich habe mir angewöhnt, sie zu ignorieren, und sie scheinen aufgegeben zu haben.

Übersetzung nicht bestätigtGrammatik

Grammatik zu αγνοώ

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
αγνοώαγνοούμεαγνοούμαιαγνοούμαστε
αγνοείςαγνοείτεαγνοείσαιαγνοείστε
αγνοείαγνοούν(ε)αγνοείταιαγνοούνται
Imper
fekt
αγνοούσααγνοούσαμεαγνοούμουναγνοούμαστε
αγνοούσεςαγνοούσατε
αγνοούσεαγνοούσαν(ε)αγνοούνταν, αγνοείτοαγνοούνταν, αγνοούντο
Aoristαγνόησααγνοήσαμεαγνοήθηκααγνοηθήκαμε
αγνόησεςαγνοήσατεαγνοήθηκεςαγνοηθήκατε
αγνόησεαγνόησαν, αγνοήσαν(ε)αγνοήθηκεαγνοήθηκαν, αγνοηθήκαν(ε)
Perf
ekt
έχω αγνοήσει
έχω αγνοημένο
έχουμε αγνοήσει
έχουμε αγνοημένο
έχω αγνοηθεί
είμαι αγνοημένος, -η
έχουμε αγνοηθεί
είμαστε αγνοημένοι, -ες
έχεις αγνοήσει
έχεις αγνοημένο
έχετε αγνοήσει
έχετε αγνοημένο
έχεις αγνοηθεί
είσαι αγνοημένος, -η
έχετε αγνοηθεί
είστε αγνοημένοι, -ες
έχει αγνοήσει
έχει αγνοημένο
έχουν αγνοήσει
έχουν αγνοημένο
έχει αγνοηθεί
είναι αγνοημένος, -η, -ο
έχουν αγνοηθεί
είναι αγνοημένοι, -ές, -α
Plu
perf
ekt
είχα αγνοήσει
είχα αγνοημένο
είχαμε αγνοήσει
είχαμε αγνοημένο
είχα αγνοηθεί
ήμουν αγνοημένος, -η
είχαμε αγνοηθεί
ήμαστε αγνοημένοι, -ες
είχες αγνοήσει
είχες αγνοημένο
είχατε αγνοήσει
είχατε αγνοημένο
είχες αγνοηθεί
ήσουν αγνοημένος, -η
είχατε αγνοηθεί
ήσαστε αγνοημένοι, -ες
είχε αγνοήσει
είχε αγνοημένο
είχαν αγνοήσει
είχαν αγνοημένο
είχε αγνοηθεί
ήταν αγνοημένος, -η, -ο
είχαν αγνοηθεί
ήταν αγνοημένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα αγνοώθα αγνοούμεθα αγνοούμαιθα αγνοούμαστε
θα αγνοείςθα αγνοείτεθα αγνοείσαιθα αγνοείστε
θα αγνοείθα αγνοούν(ε)θα αγνοείταιθα αγνοούνται
Fut
ur
θα αγνοήσωθα αγνοήσουμεθα αγνοηθώθα αγνοηθούμε
θα αγνοήσειςθα αγνοήσετεθα αγνοηθείςθα αγνοηθείτε
θα αγνοήσειθα αγνοήσουν(ε)θα αγνοηθείθα αγνοηθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω αγνοήσει
θα έχω αγνοημένο
θα έχουμε αγνοήσει
θα έχουμε αγνοημένο
θα έχω αγνοηθεί
θα είμαι αγνοημένος, -η
θα έχουμε αγνοηθεί
θα είμαστε αγνοημένοι, -ες
θα έχεις αγνοήσει
θα έχεις αγνοημένο
θα έχετε αγνοήσει
θα έχετε αγνοημένο
θα έχεις αγνοηθεί
θα είσαι αγνοημένος, -η
θα έχετε αγνοηθεί
θα είστε αγνοημένοι, -η
θα έχει αγνοήσει
θα έχει αγνοημένο
θα έχουν αγνοήσει
θα έχουν αγνοημένο
θα έχει αγνοηθεί
θα είναι αγνοημένος, -η, -ο
θα έχουν αγνοηθεί
θα είναι αγνοημένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να αγνοώνα αγνοούμενα αγνοούμαινα αγνοούμαστε
να αγνοείςνα αγνοείτενα αγνοείσαινα αγνοείστε
να αγνοείνα αγνοούν(ε)να αγνοείταινα αγνοούνται
Aoristνα αγνοήσωνα αγνοήσουμε, να αγνοήσομενα αγνοηθώνα αγνοηθούμε
να αγνοήσειςνα αγνοήσετενα αγνοηθείςνα αγνοηθείτε
να αγνοήσεινα αγνοήσουν(ε)να αγνοηθείνα αγνοηθούν(ε)
Perfνα έχω αγνοήσει
να έχω αγνοημένο
να έχουμε αγνοήσει
να έχουμε αγνοημένο
να έχω αγνοηθεί
να είμαι αγνοημένος, -η
να έχουμε αγνοηθεί
να είμαστε αγνοημένοι, -ες
να έχεις αγνοήσει
να έχεις αγνοημένο
να έχετε αγνοήσει
να έχετε αγνοημένο
να έχεις αγνοηθεί
να είσαι αγνοημένος, -η
να έχετε αγνοηθεί
να είστε αγνοημένοι, -ες
να έχει αγνοήσει
να έχει αγνοημένο
να έχουν αγνοήσει
να έχουν αγνοημένο
να έχει αγνοηθεί
να είναι αγνοημένος, -η, -ο
να έχουν αγνοηθεί
να είναι αγνοημένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presαγνοείτεαγνοείστε
Aoristαγνόησεαγνοήστε, αγνοήσετεαγνοήσουαγνοηθείτε
Part
izip
Presαγνοώντας
Perfέχοντας αγνοήσει, έχοντας αγνοημένοαγνοημένος, -η, -οαγνοημένοι, -ες, -α
InfinAoristαγνοήσειαγνοηθείGriechische Definition zu αγνοώ

αγνοώ [aγnoó] -ούμαι μπε. αγνοούμενος* : 1.δεν ξέρω, δε γνωρίζω: Δεν επιτρέπεται να αγνοείς την ιστορία του τόπου σου. Aγνοείται η τύχη των ναυαγών. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback