έτοιμος -η -ο Adj.  [etimos -i -o, etoimos -h -o]

  Adj.
(4779)
  Adj.
(486)
  Adj.
(0)
  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
Αυτό δείχνει ότι ο κλάδος παραγωγής είναι βιώσιμος, και δεν είναι έτοιμος να εγκαταλείψει την παραγωγή.Das zeigt, dass der Wirtschaftszweig lebensfähig und nicht bereit ist, die Produktion einzustellen.

Übersetzung bestätigt

Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο κλάδος παραγωγής δεν είναι έτοιμος να εγκαταλείψει την παραγωγή, αλλά θεωρεί ότι ο τομέας είναι βιώσιμος.Das deutet darauf hin, dass der Wirtschaftszweig nicht bereit ist, die Produktion einzustellen, sondern den Sektor für wirtschaftlich lebensfähig hält.

Übersetzung bestätigt

αναλαμβάνει ενεργό δράση και είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει περαιτέρω βήματα για να βρει υποψήφιο εκτός της οικείας επιχείρησης καιzu deren Besetzung der Arbeitgeber aktive Schritte unternimmt, um einen geeigneten Bewerber außerhalb des betreffenden Unternehmens zu finden, und bereit ist, weitere Schritte zu unternehmen, und

Übersetzung bestätigt

Είναι πιθανό ο καταναλωτής που σκοπεύει να κάνει μια κρουαζιέρα στη συγκεκριμένη περιοχή να είναι έτοιμος να κάνει κρουαζιέρες και προς άλλους προορισμούς ή με αναχώρηση από άλλα λιμάνια και ότι η επιλογή του καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι η τιμή, η οποία επηρεάζεται από το υπό εξέταση μέτρο.Wahrscheinlich wäre ein Verbraucher, der eine Kreuzfahrt in dieser Region plant, auch bereit, Kreuzfahrten zu anderen Zielen oder von anderen Häfen aus in Erwägung zu ziehen und würde seine Entscheidung von weiteren Faktoren abhängig machen, unter anderem den Preis, der durch die geprüfte Maßnahme beeinflusst werden kann.

Übersetzung bestätigt

Κατά τον BdB, ένας θεσμικός επενδυτής δεν θα ήταν έτοιμος να πραγματοποι παρόμοια συνεισφορά, με δεδομένο το υψηλό ποσοστό της Helaba στο συνολικό πρωτογενές κεφάλαιο.Ein institutioneller Investor hätte sich, so der BdB, vor dem Hintergrund des hohen Anteils am gesamten Kernkapital der Helaba nicht zu einer vergleichbaren Einlage bereit gefunden.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • έτοιμος (maskulin)
  • έτοιμη (feminin)
  • έτοιμο (neutrum)


Griechische Definition zu έτοιμος -η -ο

έτοιμος, επίθ.· ότοιμος.

1) Προετοιμασμένος για κ., έτοιμος:
(Βελλερ., Επιστ. 626).
2)
α) Πρόθυμος για κ.:
(Βουστρ. 2216
β) (σε θέση ουσ.) έμπιστος:
έτοιμοι του ρηγός (Μαχ. 24836).
3) Ικανός, κατάλληλος:
σοφόν πατριάρχην εποίησαν, έτοιμον αποκρίνεσθαι (Ιστ. πολιτ. 3014).
4) Εύκολος:
ο σουλτάνος να μας αιχμαλωτίσει ότοιμον είναι (Μαχ. 819).
5) Πρόχειρος, διαθέσιμος:
το έτοιμον φαγί, οπού ’χω τώρα (Αιτωλ., Μύθ. 313).
6) Φρ. είμαι έτοιμος (να) … = παρά λίγο (να) …, λίγο έλειψε (να) …:
(Σταυριν. 243).
7) Έκφρ. στο ’τοιμο (να) … = παρά λίγο (να) …:
(Αλεξ. 892).
[αρχ. επίθ. έτοιμος. Ο τ. στο Du Cange. Η λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback