έσω Verb  [eso, esw]

(0)

GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.


Grammatik

Noch keine Grammatik zu έσω.Griechische Definition zu έσω

έσω, επίρρ.· είσω· έσσω.

Α´ Τοπ.
1) Μέσα:
(Θρ. Κύπρ. Μ 138).
2) Ανάμεσα:
ο Ρίτζος είναι έσω μας χωσμένος (Βουστρ. 2102).
3) Έκφρ. έσω μου (σου, του, κλπ.) =
(α) μέσα μου, στο μυαλό μου (σου, του, κλπ.):
(Σπαν. P 224
(β) στο σπίτι μου (σου, του, κλπ.):
(Μαχ. 36212
(γ) στην πατρίδα μου, (σου, του, κλπ.):
(Μαχ. 49033).
4) (Με άρθρο)
α) το έσω = το εσωτερικό:
χερόπτια, το έσω σίδερον, το έξωθεν χρυσάφιν (Φλώρ. 532
β) έκφρ. τα έσω = τα ενδοοικογενειακά:
(Σπαν. O 101).
5) Φρ. δίδω ή έρχομαι έσω χείρας = προκ. για χτύπημα με σπαθί που δίνεται από κοντά:
(Διγ. Z 3526), (Διγ. Gr. 3036).
Β´ (Χρον.) σε διάστημα:
έσω εις έναν μήναν (Χρον. Μορ. P 6124).
[αρχ. επίρρ. έσω. Η λ. και ο τ. έσσω και σήμ. ιδιωμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback