έρχομαι  Verb  [erchome, erxomai]

Ähnliche Bedeutung wie έρχομαι

Noch keine Synonyme


Beispielsätze έρχομαι

... Ναι, έρχομαι αμέσως. ...

... Μου αρέσει να έρχομαι σε αυτό το πάρκο τα απογεύματα. ...

... Δεν έρχομαι πολύ συχνά εδώ. ...

Quelle: enteka, glavkos, musiclover


Beispielsätze ich komme

... Ich muss einkaufen gehen, ich komme in einer Stunde zurück. ...

... Ja, ich komme sofort. ...

... Ja, Bob, ich komme gleich. ...

Quelle: MUIRIEL, Wolf, human600

Grammatik


ΕΡΧΟΜΑΙ
../pigaino/index">Ι come
Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
έρχομαιερχόμαστε
έρχεσαιέρχεστε, ερχόσαστε
έρχεταιέρχονται
Imper
fekt
ερχόμουν(α)ερχόμαστε, ερχόμασταν
ερχόσουν(α)ερχόσαστε, ερχόσασταν
ερχόταν(ε)έρχονταν, ερχόντανε, ερχόντουσαν
Aoristήρθα, ήλθαήρθαμε, ήλθαμε
ήρθες, ήλθεςήρθατε, ήλθατε
ήρθε, ήλθεήρθαν(ε), ήλθαν(ε)
Per
fect
έχω έρθει, έχω έλθειέχουμε έρθει, έχουμε έλθει
έχεις έρθει, έχεις έλθειέχετε έρθει, έχετε έλθει
έχει έρθει, έχει έλθειέχουν έρθει, έχουν έλθει
Plu
per
fect
είχα έρθει, είχα έλθειείχαμε έρθει, είχαμε έλθει
είχες έρθει, είχες έλθειείχατε έρθει, είχατε έλθει
είχε έρθει, είχε έλθειείχαν έρθει, είχαν έλθει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα έρχομαιθα ερχόμαστε
θα έρχεσαιθα έρχεστε, θα ερχόσαστε
θα έρχεταιθα έρχονται
Fut
ur
θα έρθω, θα έλθωθα έρθουμε, θα έλθουμε
θα έρθεις, θα έλθειςθα έρθετε, θα έλθετε
θα έρθει, θα έλθειθα έρθουν(ε), θα έλθουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω έρθει
θα έχω έλθει
θα έχουμε έρθει
θα έχουμε έλθει
θα έχεις έρθει
θα έχεις έλθει
θα έχετε έρθει
θα έχετε έλθει
θα έχει έρθει
θα έχει έλθει
θα έχουν έρθει
θα έχουν έλθει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να έρχομαινα ερχόμαστε
να έρχεσαινα έρχεστε, να ερχόσαστε
να έρχεταινα έρχονται
Aoristνα έρθω, να έλθωνα έρθουμε, να έλθουμε
να έρθεις, να έλθειςνα έρθετε, να έλθετε
να έρθει, να έλθεινα έρθουν(ε), να έλθουν(ε)
Perfνα έχω έρθει
να έχω έλθει
να έχουμε έρθει
να έχουμε έλθει
να έχεις έρθει
να έχεις έλθει
να έχετε έρθει
να έχετε έλθει
να έχει έρθει
να έχει έλθει
να έχουν έρθει
να έχουν έλθει
Imper
ativ
Presέρχεστε
Aoristέλαελάτε
Part
izip
Presερχόμενος
Perf
InfinAoristέρθει, έλθει

Person Wortform
Präsens ich komme
du kommst
er, sie, es kommt
Präteritum ich kam
Konjunktiv II ich käme
Imperativ Singular komm!
komme!
Plural kommt!
Perfekt Partizip II Hilfsverb
gekommen sein
Alle weiteren Formen: Flexion:kommen
Griechische Definition zu έρχομαι

έρχομαι [érxome] Ρ αόρ. ήρθα και ήλθα, προστ. έλα, ελάτε, απαρέμφ. έρθει και έλθει και ΄ρθει : I.πλησιάζω σε έναν τόπο, σε ένα σημείο. ANT φεύγω. 1. πηγαίνω σε κάποιο μέρος προερχόμενος από κάπου αλλού: Aπό πού έρχεσαι; -έρχομαι από την Aθήνα. Ήρθε χθες από το χωριό / από την Aθήνα / από το Παρίσι / από τα ξένα / από τις διακοπές. Tο πλοίο / το τρένο / το αεροπλάνο έρχεται σε μια ώρα. Ήρθε εγκαίρως / νωρίς / αργά. έρχομαι με τα πόδια / με το ποδήλατο / με το αυτοκίνητο / με το τρένο / με το αεροπλάνο / με το πλοίο. Tο πούλμαν ήρθε ύστερα από το αυτοκίνητό μας. Tα χελιδόνια έρχονται την άνοιξη. || (επέκτ.): Ένας φίλος ήρθε από το παρελθόν. Aναμνήσεις που έρχονται από το παρελθόν. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu έρχομαι

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15