έρχομαι Verb  [erchome, erxomai]

  Verb
(210)
  Verb
(2)
  Verb
(1)

Etymologie zu έρχομαι

έρχομαι altgriechisch ἔρχομαι. Ορισμένοι τύποι, από θέματα χωρίς ετυμολογική σύνδεση, όπως έλα!, ήρθα/ήλθα (που συνδέονται με το ελαύνω και το έλευση).[1]


GriechischDeutsch
Επίσης, μου δίνει τη δυνατότητα να έρχομαι εδώ και να εργάζομαι για τους ψηφοφόρους μου.Es ermöglicht mir auch, hierher zu kommen und für meine Wähler tätig zu sein.

Übersetzung bestätigt

Και έρχομαι στο τελευταίο σημείο.Ich möchte nun zum letzten Punkt kommen.

Übersetzung bestätigt

Τώρα έρχομαι στο επίκεντρο των συμφωνιών, επειδή η αλήθεια πρέπει να ακουστεί.Damit komme ich zum Wesen dieser Abkommen, denn die Wahrheit muss auch zu ihrem Recht kommen.

Übersetzung bestätigt

Σας διαβεβαιώ ότι κατά τη διάρκεια των μηνών μέχρι το καλοκαίρι με μεγάλη μου χαρά θα έρχομαι εδώ συχνότερα, εάν με καλείτε, και ασφαλώς μετά από κάθε συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.Ich kann Ihnen versichern, dass ich mich freuen würde, sofern Sie mich einladen, in den Monaten bis zum Sommer öfter hierher zu kommen, bestimmt jedoch nach jeder Tagung des Europäischen Rates.

Übersetzung bestätigt

Προκειμένου, όμως, να μπορούν οι πολίτες μας να χρησιμοποιήσουν αυτήν τη δυνατότητα, έρχομαι στη δεύτερη επισήμανσή μου.Damit jedoch unsere Bürgerinnen und Bürger dazu in der Lage sind, möchte ich zu meinem zweiten Punkt kommen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu έρχομαι

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
έρχομαιερχόμαστε
έρχεσαιέρχεστε, ερχόσαστε
έρχεταιέρχονται
Imper
fekt
ερχόμουν(α)ερχόμαστε, ερχόμασταν
ερχόσουν(α)ερχόσαστε, ερχόσασταν
ερχόταν(ε)έρχονταν, ερχόντανε, ερχόντουσαν
Aoristήρθα, ήλθαήρθαμε, ήλθαμε
ήρθες, ήλθεςήρθατε, ήλθατε
ήρθε, ήλθεήρθαν(ε), ήλθαν(ε)
Per
fekt
έχω έρθει, έχω έλθειέχουμε έρθει, έχουμε έλθει
έχεις έρθει, έχεις έλθειέχετε έρθει, έχετε έλθει
έχει έρθει, έχει έλθειέχουν έρθει, έχουν έλθει
Plu
per
fekt
είχα έρθει, είχα έλθειείχαμε έρθει, είχαμε έλθει
είχες έρθει, είχες έλθειείχατε έρθει, είχατε έλθει
είχε έρθει, είχε έλθειείχαν έρθει, είχαν έλθει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα έρχομαιθα ερχόμαστε
θα έρχεσαιθα έρχεστε, θα ερχόσαστε
θα έρχεταιθα έρχονται
Fut
ur
θα έρθω, θα έλθωθα έρθουμε, θα έλθουμε
θα έρθεις, θα έλθειςθα έρθετε, θα έλθετε
θα έρθει, θα έλθειθα έρθουν(ε), θα έλθουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω έρθει
θα έχω έλθει
θα έχουμε έρθει
θα έχουμε έλθει
θα έχεις έρθει
θα έχεις έλθει
θα έχετε έρθει
θα έχετε έλθει
θα έχει έρθει
θα έχει έλθει
θα έχουν έρθει
θα έχουν έλθει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να έρχομαινα ερχόμαστε
να έρχεσαινα έρχεστε, να ερχόσαστε
να έρχεταινα έρχονται
Aoristνα έρθω, να έλθωνα έρθουμε, να έλθουμε
να έρθεις, να έλθειςνα έρθετε, να έλθετε
να έρθει, να έλθεινα έρθουν(ε), να έλθουν(ε)
Perfνα έχω έρθει
να έχω έλθει
να έχουμε έρθει
να έχουμε έλθει
να έχεις έρθει
να έχεις έλθει
να έχετε έρθει
να έχετε έλθει
να έχει έρθει
να έχει έλθει
να έχουν έρθει
να έχουν έλθει
Imper
ativ
Presέρχεστε
Aoristέλαελάτε
Part
izip
Presερχόμενος
Perf
InfinAoristέρθει, έλθει

Griechische Definition zu έρχομαι

έρχομαι [érxome] Ρ αόρ. ήρθα και ήλθα, προστ. έλα, ελάτε, απαρέμφ. έρθει και έλθει και ΄ρθει : I.πλησιάζω σε έναν τόπο, σε ένα σημείο. ANT φεύγω. 1. πηγαίνω σε κάποιο μέρος προερχόμενος από κάπου αλλού: Aπό πού έρχεσαι; -έρχομαι από την Aθήνα. Ήρθε χθες από το χωριό / από την Aθήνα / από το Παρίσι / από τα ξένα / από τις διακοπές. Tο πλοίο / το τρένο / το αεροπλάνο έρχεται σε μια ώρα. Ήρθε εγκαίρως / νωρίς / αργά. έρχομαι με τα πόδια / με το ποδήλατο / με το αυτοκίνητο / με το τρένο / με το αεροπλάνο / με το πλοίο. Tο πούλμαν ήρθε ύστερα από το αυτοκίνητό μας. Tα χελιδόνια έρχονται την άνοιξη. || (επέκτ.): Ένας φίλος ήρθε από το παρελθόν. Aναμνήσεις που έρχονται από το παρελθόν. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback