έμπορος  (eboros, emporos)  


Beispielsätze έμπορος

Ο έμπορος φαίνεται να είναι ειλικρινές άτομο.

Quelle: _anna


Beispielsätze Kaufmann

Der Kaufmann bestach den Politiker.

Der Kaufmann erschien heute Morgen im Fernsehen.

Die Royal Shakespeare Company führt nächste Woche Der Kaufmann von Venedig auf.

Quelle: Manfredo, Esperantostern, Esperantostern


Anzeige

Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ έμπορος έμποροι
Genitiv εμπόρου
& έμπορου
εμπόρων
& έμπορων
Akkusativ έμπορο εμπόρους
& έμπορους
Vokativ έμπορε έμποροι
και εμπόροι στην ονοματική και
Vokativ του πληθυντικού

Weiterführende Links

Griechische Definition von έμποροςέμπορος

Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15