έκτοτε Adv.  [ektote]

(335)
(5)
(0)

Etymologie zu έκτοτε

έκτοτε Koine-Griechisch ἔκτοτε ἐκ + τότε


GriechischDeutsch
Εξετάστηκε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν στοιχεία διαθέσιμα από την αρχική έρευνα αλλά, επειδή έχει αναγνωριστεί έκτοτε στην Ουκρανία καθεστώς οικονομίας της αγοράς, τα στοιχεία αυτά δεν θεωρήθηκαν η καλύτερη διαθέσιμη πηγή πληροφοριών.Es wurde erwogen, Angaben aus der Ausgangsuntersuchung zu verwenden, da die Unkraine seitdem jedoch Marktwirtschaftsstatus erlangt hat, dürften diese Daten nicht mehr als beste verfügbare Informationen gelten.

Übersetzung bestätigt

Εντούτοις, η δομή της ιδιοκτησίας στην περίπτωση του προηγούμενου αιτούντα ήταν σαφώς διαφορετική, ενώ επίσης η πολιτική κατάσταση στην Ουκρανία έχει αλλάξει σημαντικά έκτοτε.Allerdings war die Eigentümerstruktur bei dem früheren Antragsteller eine deutlich andere, und auch die politische Situation in der Ukraine hat sich seitdem erheblich gewandelt.

Übersetzung bestätigt

Τα στοιχεία αφορούν το 2002 αλλά δεν αναμένεται να έχουν μεταβληθεί ουσιαστικά έκτοτε.Die Zahlen stammen aus dem Jahr 2002; seitdem dürften keine wesentlichen Änderungen eingetreten sein.

Übersetzung bestätigt

Με την παρούσα επανεξέταση επιβεβαιώθηκε το γεγονός ότι οι ΠΧΤ, οι οποίοι παρήχθησαν για πρώτη φορά στη δεκαετία του ’80 και έκτοτε διατίθενται στο εμπόριο σε χώρες όπως η Ιαπωνία και η Ταϊβάν καθώς και στην Κοινότητα, αποτελούσαν ήδη αντικείμενο παραγωγής και εμπορίας σε σημαντικές ποσότητες από τουλάχιστον τρεις κοινοτικούς παραγωγούς και σε τουλάχιστον μία από τις οικείες χώρες, δηλαδή τη Δημοκρατία της Κορέας, στη διάρκεια των αρχικών ερευνών.Die Überprüfung bestätigte, dass LMP, die erstmals in den 80er Jahren hergestellt und seitdem in Ländern wie Japan und Taiwan sowie in der Gemeinschaft gehandelt werden, bereits während der Ausgangsuntersuchungen von zumindest drei Gemeinschaftsherstellern und in zumindest einem der betroffenen Ländern, nämlich der Republik Korea, in erheblichen Mengen hergestellt und gehandelt wurden.

Übersetzung bestätigt

Το σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο (ΣΟΑΣ) εμφανίστηκε το 2003 και έκτοτε θεωρείται δυνητική υψηλή απειλή για τη δημόσια υγεία.Im Jahr 2003 trat das schwere akute Atemwegssyndrom (SARS) auf, das seitdem als eine potenzielle ernste Gefahr für die öffentliche Gesundheit angesehen wird.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu έκτοτε.

Griechische Definition zu έκτοτε

έκτοτε [éktote] επίρρ. χρον. : (λόγ.) από εκείνη τη χρονική στιγμή κατά την οποία έγινε ό,τι μόλις αναφέρθηκε, και έπειτα· από τότε: Tον συνάντησα την περασμένη Δευτέρα, έκτοτε όμως δεν είχα κανένα νέο του. Tελευταία φορά τον θυμάμαι στο Παρίσι· έκτοτε αγνοείται η τύχη του.

[λόγ. < ελνστ. ἔκτοτε]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback