έκτοτε  

  • da
    upvotedownvote
  • seit dieser Zeit
    upvotedownvote
  • seitdem
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... σε δεύτερη μάχη, αυτή τη φορά από τον γιο του Πύρρου, τον Πτολεμαίο και έκτοτε περιφερόταν από τόπο σε τόπο. Μετά τις επιτυχίες του αυτές ο Πύρρος, καταλαμβάνοντας ...

... ώστε να δείχνει τα φιλελληνικά του αισθήματα, καθιέρωσε τη σχετική μόδα κι έκτοτε πολλές προτομές αυτοκρατόρων φέρουν γενειάδες. Κατά τις περιόδους των Αντωνίνων ...

... Έως το 1960 γινόταν ξεχωριστά από το αντίστοιχο πρωτάθλημα των ανδρών. Έκτοτε τα δύο πρωταθλήματα διοργανώνονται μαζί. Αναβλήθηκε για την άνοιξη ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ektote


Deutsche Synonyme zu: έκτοτε

alldieweil nachdem da da ja da obendrein weil denn nämlich indem also ergo insofern mithin wo daselbst hier dort ebenda dortselbst am (genannten) Ort ebendort ibidem ibid. ibd. ib. a.a.O. a. a. O. ebd. am angegebenen Ort am angeführten Ort am aufgeführten Ort genau dort an gleicher Stelle umso eher als sintemalen ja schließlich sintemal zumal zumal ja da nämlich zumal da doch (mit Verb + Subj. davor; literarisch) wo ja wo doch wo schließlich umso mehr als umso weniger als dabei (hauptsatzeinleitend) wo sogar wenn sogar von diesem Zeitpunkt an fürderhin seit damals seitdem seither seit dieser Zeit hinfort fortan von da an ab da seit (...) nach (...) von (...) an danach seit diesem Zeitpunkt von dem Zeitpunkt an (als) in der Folge von Stund an seit dem Zeitpunkt seit solange (wie) solang

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15